Hospodu a sál v Rudce, která je jednou z místních částí Kunštátu, v sedmdesátých letech vybudovali svépomocí obyvatelé vesnice. O zhruba dvacet let později ji pak od družstva Jednota odkoupilo Sdružení složek Rudka. Provoz objektu je ale v současnosti mimo finanční možnosti místních spolků. „Dnes, po téměř dvaceti letech, se ukázalo jako vhodné, aby nemovitost připadla pod správu obce,“ konstatoval v kunštátském zpravodaji předseda občanského výboru v Rudce Jindřich Pavlů.

Kunštátští zastupitelé již schválili převod nemovitostí. Město objekt převezme za symbolickou jednu korunu. Jednou z podmínek je také to, že rudecké spolky mají předkupní právo, kdyby radnice chtěla objekt prodat. „Město v objektu také zachová provoz hospody a rudečtí občané ho budou mít k dispozici k pořádání různých akcí, stejně jako v jiných částech města,“ podotkl starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.