Společnost v roce 2023 zaznamenala výrazný nárůst poptávky po svých službách. „V případě ilegálních drog k nám chodí až osmdesát procent uživatelů drogové scény. V Evropě není běžné, že by tak vysoké procento uživatelů drog chodilo do služeb," řekl v úterý ředitel Podaných rukou Jindřich Vobořil. Podle něj je důvodem i nabídka služeb pro stále aktivní uživatele drog.

Podle vedoucího oddělení odborných služeb Petra Blažka převažoval loni v Jihomoravském kraji mezi uživateli nelegálních drog, se kterými společnost pracovala v nízkoprahových službách, pervitin. Zbytek pak byl heroin a jiné látky. V Brně byl podíl heroinu a jiných látek přibližně o dvacet procent vyšší.

„Počet lidí, kteří vyhledají pomoc v našich centrech, se zvyšuje, stejně jako nároky na materiál určený ke snižování rizik spojených s užíváním drog," uvedl ředitel Vobořil.

close Nejrozšířenější drogy dle konzumace v ČR 2023. info Zdroj: se svolením společnosti Podané ruce zoom_in Nejrozšířenější drogy dle konzumace v ČR 2023. Pro zvětšení rozklikněte.

Podle vyjádření Blažka v minulém roce společnost Podané ruce v Jihomoravském kraji poskytla více než 848 tisíc injekčních setů. „Kontakt s uživateli není jenom o nějakém rozdávání materiálů, ale jde i o poradenství. Je vidět, že zájem o to být v nějakém poradenském programu a tu situaci nějak řešit roste," dodal Blažek.

V souvislosti s pandemií a ekonomickou krizí se změnily podle zástupců Podaných rukou i vzorce užívání návykových látek. Roste zejména počet lidí se závislostmi, jako jsou online hraní a live sázky.

close Vývoj v letech 2018 - 2023. info Zdroj: se svolením společnosti Podané ruce zoom_in Vývoj v letech 2018 - 2023. Pro zvětšení rozklikněte.

Dlouhé karantény, kdy byli lidé uzavřeni doma, často o samotě, vedly k nárůstu počtu i intenzity užívání návykových látek mezi mladými lidmi.

Na základě toho zástupci obecně prospěšné společnosti daleko častěji evidují klienty, kteří tíhnou k sebepoškozování či poruchám příjmu potravy. „Zaznamenali jsme rovněž snížení věkové hranice u dětí, které mají první kontakt s návykovými látkami. Zároveň evidujeme významný nárůst úzkostí a sklonů k destruktivnímu až sebevražednému chování,“ popsal Vobořil.

| Video: Youtube