„S okolím komunikuje ve velmi omezené míře, pouze vokalizuje. Vše je velmi náročné, a to nejen po stránce psychické, ale i finanční. Proto jsme se s přáteli rozhodli, že založíme charitativní spolek Srdce pro Adama s cílem vybrat finanční podporu na rehabilitace Adama. Ty pojišťovny nehradí a rozpočet rodiny na ně nestačí,“ řekl Deníku Rovnost jeden ze zakladatelů spolku Lumír Buš.

O víkendu zorganizoval spolek v blanenském zámeckém parku charitativní sochařské sympozium s dražbou na místě vyrobených soch a doprovodným kulturním programem. Pro rodinu postiženého chlapce se nakonec podařilo vybrat přes tři sta tisíc korun. „Dražilo se šest soch a jeden obraz. Vše se podařilo prodat za zhruba 235 tisíc korun. Na místě charita umístila také dvě pokladničky, které se rozpečeťovaly v pondělí. Bylo v nich necelých sedmdesát tisíc korun. Moc děkujeme všem, kteří se na této charitativní akci podíleli,“ dodal Buš.

Zdroj: Youtube

Na sympoziu pracovalo několik sochařů z regionu. K dispozici měli zhruba dvoumetrové špalky modřínového dřeva. „Dražba měla podpořit postiženého chlapce, který má problémy s koordinací pohybu. Symbolicky jsme proto tvořili na téma pohyb. Já z modřínových špalků vytesal dvě sochy. Jedna z nich byla spící Růženka čekající na svého prince. Druhá pak Pierot čekající na svou kolombínu,“ uvedl jeden ze sochařů Libor Bartoš.

Podle Buše chce spolek v podpoře chlapce dál pokračovat a v budoucnu zorganizovat další akce. Dobrovolní dárci mohou posílat podporu na jeho bankovní účet. Přispět se dá i prostřednictvím webové aukce dalších soch na internetových stránkách zmíněného spolku. Adama se chystají podpořit také organizátoři blanenského pochodu pro děti Pojďte s námi za pohádkou. Ten je v Blansku na programu v sobotu 4. listopadu.