Splašky tekoucí po silnicích, do lesů a hlavně do záložního zdroje pitné vody nad Boskovicemi zvaného Bělá. To způsobuje již léta vadná nezkolaudovaná kanalizace. Svazek vodovodů a kanalizací obcí okresu Blansko, který problémové zařízení vlastní, se nyní snaží sehnat na opravy peníze prostřednictvím projektu Dyje II z evropských fondů.

„Pokud peníze neseženeme a bude to takto pokračovat dál, sníží se kvalita pitné vody v Bělé a bude to hrozit, nechci strašit, nějakou ekologickou katastrofou,“ upozornil předseda Svazku vodovodů a kanalizací Jindřich Král.
Podle něj problém trvá už dvacet let. Jeho počátek sahá do období přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy byla postavena kanalizace pro Hrádkov, Vratíkov, Benešov, Okrouhlou, Valchov aVelenov. „Kanalizace, kterou tam postavili, vykazovala spoustu chyb, je to zmetek. Kanalizační roury netěsní, jsou proděravělé, čerpací stanice nefungují, při větších deštích systém kanalizačních sběračů nefunguje,“ přiblížil Král. Výsledkem je, že při přívalových deštích z kanalizace vytékají splašky a stékají do vodní nádrže Bělá.

Král už v minulosti jednal na ministerstvu zemědělství, aby na rekonstrukci přispělo. „Bohužel v sedmadevadesátém roce tehdejší vedení Svazku převzalo toto nezkolaudované zmetkové dílo od státu do svého vlastnictví. Od té doby si lámeme hlavu, co s tím,“ přiblížil Král. Nadějí je nyní projekt Ochrany vod povodí řeky Dyje II. Rekonstrukce si totiž vyžádá téměř tři sta milionů korun. „Předpokládáme, že dostaneme jednaosmdesát procent z evropských fondů,“ doufá Král. Bez dotací nebude možné kanalizaci spravit.
Vadná kanalizace znepokojuje například Petra Novotného z Vratíkova. „Špatné je, že to všechno teče do přehrady. Vratíkov je ale nad přehradou, takže to zatím nijak nepociťujeme,“ řekl.

Benešovští za chybnou kanalizaci platí. „Sběrné šachty nabírají balastní vody. Čerpadla pak přečerpávají velké množství vody a náklady jsou tedy abnormálně vysoké. My je musíme platit,“ sdělil starosta Benešova Antonín Rus. Stejně jako ostatní obce, i Benešov se bude na opravách finančně podílet. „Náklady Benešova budou činit přes milion korun,“ dodal Rus.
Vadná kanalizace stojí peníze i Vodárenskou akciovou společnost, která ji provozuje. „Kanalizace nabírá množství balastních vod. Máme tedy opotřebená čerpadla, rapidně rostou náklady za elektrickou energii,“ uvedla ředitelka Vodárenské akciové společnosti Miloslava Soldánová. Vedení společnosti vadné dílo odmítlo již v minulosti. „Z blanenského okresního úřadu jsme tehdy ale dostali povinnost jej provozovat,“ řekla Soldánová. Přehrada Bělá je podle ní zálohou pro případ, že by nebylo možné odebírat vodu z nynějších podzemních zdrojů. „Musí tedy zůstat vodárenskou nádrží, takže kanalizaci musíme opravit,“ uzavřela Soldánová.

Pokud bude projekt Dyje II úspěšný, opravy začnou na přelomu let 2009 a 2010.