„Velmi nepříjemné je to zejména pro starší lidi, kteří chtějí zavolat například lékaři nebo příbuzným. Loni tady jeden z operátorů provedl měření a nabídl nám zařízení na zesílení signálu. Obec by to ale vyšlo na více než půl milionu,“ řekla Deníku starostka obce Martina Filoušová.

Pro malou obec se jedná o astronomickou částku, kterou ze zhruba třímilionového rozpočtu těžko vytáhne na počkání. O nabídce budou jednat tamní zastupitelé a místní se k ní vyjádří v dotazníku.

V Moravském krasu u Vilémovic na Blanensku nedávno jeskyňáři objevili desítky metrů pod zemí rozsáhlý podzemní dóm. S nedotčenou krápníkovou výzdobou. Má rozměry přibližně třicet krát třicet metrů.
Nový dóm v Moravském krasu: s unikátními krápníky, které popírají gravitaci

Podobný problém má na Blanensku několik desítek obcí. Před časem na něj upozornila senátorka Jaromíra Vítková, která vyvolala jednání s ministerskými úředníky, Českým telekomunikačním úřadem a mobilními operátory. „Teď je zmíněná problematika aktuálnější v tom, že pro řadu hlavně starších lidí je velký problém se kvůli špatnému signálu zaregistrovat na očkování proti koronaviru. Potřebují k tomu mobilní telefon, kam jim přijde SMS zpráva s přihlašovacím heslem do systému,“ uvedla Vítková.

Kvůli špatnému signálu mají také starostové zmíněných obcí stížený přístup například do elektronického bankovnictví a problém při komunikaci se složkami záchranného systému. „Po jednáních máme nastíněno systematické řešení. Vysoké náklady na techniku pro zlepšení mobilního signálu, které nejsou schopny samy obce unést, by se rozdělily mezi operátora, obec a stát. Přes radiokomunikační účet,“ dodala Vítková.