Stávku vyhlásil Odborový svaz justice kvůli nízkým platům. „Podání lze ke zdejšímu soudu v uvedený den podat elektronicky nebo poskytovatelem poštovních služeb. Do budovy soudu bude umožněn pouze vstup objednaným klientům Probační a mediační služby České republiky a to pouze v době od půl osmé ráno do tří hodiny odpoledne. Za tímto účelem použijte zvonek na dveřích,“ informoval předseda blanenského sodu Dominik Kožnárek.