SOŠ se rozvíjí hlavně v oblasti strojírenství a elektrotechniky. „Nový projekt Tréninkového centra pro elektroniku a strojírenství doplní stávající technologie a vytvoří ucelený systém, který pozvedne úroveň výuky o stupeň výš," uvedl ředitel školy a učiliště Pavel Čípek.

Projekt zmodernizuje stávající maturitní obor mechanik elektrotechnik a obohatí jej o oblast automatizace. „Od září roku 2013 tak do nabídky školních vzdělávacích oborů přibude program s názvem Technik automatizace a elektroniky. Absolventi tak budou mít mnohem vyšší odbornou úroveň, ale spojení elektroniky a automatizace hlavně zvýší jejich šance na získání zaměstnání. Tento obor je i dobrým základem pro další studium na vysoké škole," řekl dále ředitel. Pro výuku studentů nového oboru vedení školy pořídí moderní laboratoř automatizace.

Součástí projektu je i modernizace výuky strojírenských oborů. Škola získá moderní 3D tiskárnu. Ta umožní studentům vyrábět modely, které předtím vytvořili v počítačovém programu. Ve škole už používají 3D scanner, který do počítače přenáší reálné objekty. Spojení těchto dvou nástrojů pak zefektivní výuku. „Například student scannerem naskenuje poškozené ozubené kolo. To v počítačovém programu opraví a na 3D tiskárně potom vytvoří. Takový postup se používá i v lékařství nebo v archeologii," přiblížil Čípek.

Škola získala na modernizaci peníze z evropských fondů. „Celková cena přesáhne sedm milionů korun. Peníze z evropských fondů ale většinu uhradí," uzavřel ředitel.

ONDŘEJ EKL