Až do konce loňského roku přerozdělovalo peníze na sociální služby ministerstvo práce a sociálních věcí. Od prvního ledna přešel tento úkol na kraje. „Charita spadá pod nestátní neziskové organizace, které získávají peníze na provoz registrovaných sociálních služeb takzvaným vícezdrojovým financováním. Na něm se částečně podílí sám poskytovatel sociální služby, částečně obce a největší částí až do konce loňského roku přispívaly ministerstvo práce a sociálních věcí a kraj. Tuto většinu bude nyní přerozdělovat pouze Jihomoravský kraj. Peníze dostáváme vždy na základě schválených rozpočtů jednotlivých orgánů," přiblížila ředitelka Oblastní charity Blansko Jana Sedláková.

Než však peníze po schválení všech rozpočtů a uzavření smluv na účet poskytovatelů sociálních služeb přijdou, trvá to i několik měsíců. „První čtvrtletí tak bylo vždy z tohoto pohledu problematické. Na jeho překlenutí jsme ale dostávali alespoň zálohy neboli takzvané předfinancování. Tento systém však nyní s přechodem přerozdělování peněz na kraj přestal fungovat. Už je březen a my jsme zatím od kraje nedostali nic," podotkla Sedláková.

Dlouhá nejistota

Provoz sociálních služeb zatím blanenská charita pokrývá z vlastních zdrojů. „Brzy však budeme vyplácet další výplaty zaměstnancům. Je to problém, protože ani nevíme, kdy peníze od kraje vůbec dostaneme," uvedla Sedláková.

Podobně je na tom například i Hnutí humanitární pomoci. To provozuje v Blansku denní stacionář pro mentálně postižené Domov Olga a chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením Centrum Velan. „Pro neziskové organizace je situace složitá. Nemají totiž z čeho platit ani svůj základní provoz, protože předfinancování letos nepřišlo. Přitom více než polovinu sociálních služeb v České republice poskytují právě nestátní neziskové organizace. Kdyby kvůli špatnému systému financování musely ukončit provoz, byla by to citelná ztráta," upozornila předsedkyně Hnutí humanitární pomoci Jana Kratochvílová.

O problému ví i vedení Blanska. „V našem rozpočtu nemáme peníze, které bychom mohli na tyto účely uvolnit. Upozorňoval jsem na to ale vedení Jihomoravského kraje," řekl starosta Blanska Ivo Polák.

Podle mluvčího Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiřího Klementa se však harmonogram splátek dotací příliš nemění. „Poskytovatelé služeb tedy nejsou v situaci, kterou by neznali a nemohli se na ni připravit. Z podstaty systému je vyloučeno, aby obdrželi peníze dříve, než je schválen státní rozpočet," upozornil Klement.

Peníze kryté státním rozpočtem podle něj kraj vyplatí ve dvou splátkách. „První bude na konci března a druhá v polovině července, což náměstek hejtmana Marek Šlapal oznámil ihned po jednání zastupitelstva kraje devatenáctého února. Dotace z krajských prostředků kraj pošle v nejbližších dnech," dodal Klement.