„Výtvarnice, učitelka, scénografka, vzdělaný báječný člověk s nadhledem – žena mnoha talentů. Byla to moje kolegyně v Základní umělecké škole v Blansku, ale znaly jsme se už od sedmdesátých let, obě jsme se točily kolem kultury a výtvarného školství," vzpomíná Irma Charvátová.

Dlouhá léta učila a působila také v Divadle Kolárka, kde vedla výtvarné kurzy. „To její nápady vířily prach jeviště, to ona vymýšlela kostýmy, sháněla materiály, barvila, lepila a přešívala, její týden měl víc než sedm dní," dodává Charvátová.

Ilustrační foto
Ochotnické divadlo v Boskovicích truchlí. Zemřela Jitka Machálková

Evě Kupové byl dokonce věnován filmový dokument z cyklu „Živá paměť“ o významných blanenských osobnostech. V roce 2017 ho natočili Jan a Radek Popelkovi.

Eva Kupová
- narodila se v roce 1933 v Brně
- vystudovala blanenské gymnázium a Vyšší školu uměleckých řemesel v Brně
- se svým manželem Karlem Kupou stála u zrodu Ceny města Blanska za kulturu
- byla výtvarnicí v Okresním domě osvěty Blansko a učitelka v LŠU, později ZUŠ Blansko
- působila také v Divadle Kolárka, kde vedla výtvarné kurzy