„Od roku 2007 je zároveň akademickým pracovníkem Ústavu zakládání a pěstění lesů Mendelovy univerzity, kde v roce 2010 získal habilitaci v oboru pěstování lesa. V minulosti působil například také jako vedoucí odboru péče o les Národního parku Podyjí,“ stojí na stránkách podniku. Ten je součásti Mendelovy univerzity v Brně a obhospodařuje přes 10 tisíc hektarů lesa.