Stávající vedení bylo vybudované na počátku šedesátých let a proto nyní už nestačí. „Zastaralá konstrukce neumožňuje potřebnou údržbu pro zajištění bezpečného a bezporuchové provozu. Také přestává stačit na přenosovou kapacitu trasy,“ uvedla Jaroslava Honová z Ministerstva životního prostředí.

Výměna elektrických sloupů na téměř pětadvacetiki­lometrové trase by se měla uskutečňovat postupně po úsecích o několika stožárech pomocí zatahovací lana. „Rekonstrukce bude provedena s maximálním ohledem na přírodní prostředí okolo trasy elektrického vedení. Přitom nesmí poškodit vodní toky, lesní porosty, ani okolní vegetaci,“ doplnila Honová.

Elektrické vedení budou tyto sloupy podpírat také třeba v obcích Svitávka, Chrudichromy, Černá Hora, Spešov, Rájec-Jestřebí nebo Ráječko. „Výměnu sloupů jsme samozřejmě schválili. Ty stávající jsou totiž už opravdu zastaralé, proto jsme rádi, že je nahradí nové,“ prohlásil Zdeněk Svoboda, vedoucí Stavebního odboru v Rájci-Jestřebí.

Výměnu sloupů hodlá E.ON zahájit a zároveň i dokončit v roce 2011.