Novotou září učebna přírodopisu, kde nechybí akvária a terária. Stejně jako počítačová učebna, fyzika a chemická laboratoř.

Vše včetně nejmodernějších pomůcek, rozvodů a vzduchotechniky. Škola má také bezbariérový přístup a upravené atrium před školou.

Většinu nákladů pokryly dotace z Evropských fondů. „Nechali jsme také vyměnit staré počítače, sítě a nábytek je v učebnách kompletně nový,“ vyjmenoval nákladné úpravy ředitel školy Pavel Dočekal.

O ně už škola usilovala před několika lety, ale nebyla úspěšná. Jako blesk z čistého nebe podle něj byla později informace, že mají Sloupští zelenou. „V naprosto šibeničním termínu jsme ale museli dva projekty přepracovat. Měli jsme na to snad čtrnáct dní? Nakonec se to podařilo. Pak následovalo obrovské martyrium s administrativou, výběrovým řízením a dalšími věcmi. Výsledek však stojí podle mého za to a děti mají moderní zázemí. Zároveň jsem rád, že nás zřizovatel, obec, podpořil a mohli jsme do nákladného projektu jít,“ uzavřel Dočekal.