VBlansku během prázdnin probíhaly a vsoučasné době se dokončují opravy na všech základních školách. „ZŠ Erbenova letos dokončila třetí etapu výměny oken, na ZŠ Salmova se opravila střecha pavilónu nad tělocvičnou, ZŠ Dvorská vybudovala strukturovanou kabeláž na internet, aby celá škola byla zasíťovaná, a na ZŠ T. G. Masaryka proběhla sanace omítek ve spodní části budovy ve vnitřních prostorech,“ uvedl František Alexa, vedoucíodboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zMěstského úřadu vBlansku, který dodal, že každá oprava přišla zhruba na čtyři sta až pět set tisíc korun a zafinancovalo je město.

Velké změny o prázdninách byly také na Základní škole vLetovicích. „Na spodní historické budově, která je zroku 1906, se rekonstruovaly šatny u tělocvičny a opravoval se vstup do školy,“ řekl ředitel školy Miloš Randula, který podotkl, že opravy přišly asi na jeden milión, zčehož polovinu uhradil Jihomoravský kraj. Žáci vLetovicích se také od září mohou těšit na nové školní hřiště. „Vybudování hřiště, které přijde na milión korun, bude ve dvou etapách. O letošních prázdninách jsme odstranili nevyhovující části hřiště a příští rok chceme hřiště dokončit, aby žáci i školní družina zde mohli hrát různé sporty,“ dodal Randula. Nové školní hřiště u základní školy vzniklo i vRájci-Jestřebí.

I někteří žáci vBoskovicích se mohou těšit na opravenou část školy. Na ZŠ nám. 9. května se udělala nová podlaha vtělocvičně a na ZŠ Sušilova řemeslníci vyměnili skoro všechna okna. „Několik oken už bylo vyměněno dříve. Chtěli jsme ještě školu i zateplit, ale na to už nebyl dostatek peněz,“ uvedl ředitel Vladimír Ochmanský, který prozradil, že výměna oken stála šest miliónů korun a byla hrazena převážně ze státního rozpočtu.

VJedovnicích žáky na základní škole přivítá nová školní jídelna, kterou za sedm a půl milionu korun zrekonstruovala obec. „Rekonstrukce jídelny už byla nutná, neboť hygiena už nechtěla dávat vyjímky. Nyní je jídelna a kuchyň, jejichž místo se prohodilo, vybudovaná plně podle norem Evropské unie,“ upřesnil jedovnický starosta Jaroslav Šíbl.

Opravují se také malé školy. Ve Vanovicích přes prázdniny řemeslníci vyměnili okna a spravili část střechy nad sociálním zařízením, kam zatékalo. „Celkově jsme za opravy zaplatili dvě stě šedesát tisíc korun,“ sdělil místostarosta Zbyněk Tajovský.

I střední školy chtějí zlepšovat své prostředí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště vBlansku se věnovala především interiéru. „Ve škole se malovalo, opravoval vestibul, vyměňovali vstupní dveře a chodník před školou,“ uvedl ředitel Pavel Čípek, který podotkl, že by bylo potřeba také vyměnit okna, ale na to škola zatím nemá peníze.

Na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole se opravy teprve chystají. „Opravovat se bude západní část fasádya to až po oslavách, které máme na začátku září,“ řekla ředitelka Svatava Dvořáková, která dodala, že by škola za novou fasádu zaplatí čtyři sta osmdesát tisíc korun a hotovo by mělo být do čtrnácti dnů.

Některé střední školy mají naplánované větší opravy, a tak si požádali o dotaci zJihomoravského kraje. „Střední odborná škola a Střední odborné škole André Citroëna vBoskovicích vybudovala za devět miliónů a šest set tisíc diagnostickou dílnu. Kraj hradí také opravy vJedovnicích na Střední průmyslové škole, kde do září by za tři milióny korun měla být vyměněna okna a vybudován spojovací krček,“ uvedl mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement, který dodal že kraj ještě hradí zateplení fasády Dětského domova vHodoníně u Kunštátu a stavební úpravy blanenského Domu dětí a mládeže.