„Vývoj jde dopředu a pomůcky v těchto učebnách je potřeba obměňovat. Chceme tedy využít výzvy regionálního operačního programu Jihovýchod a požádat o dotace,“ vysvětlil místostarosta Blanska Ivo Polák. Z celkového rozpočtu šesti a půl milionu korun by evropské peníze zaplatily sedmdesát procent.

Na nutnost obnovit odborné učebny upozornili radní ředitelé škol. „O výměně vybavení jsme uvažovali už před třemi lety. V učebnách fyzikálně-chemických je třeba speciální nábytek, protože nesmí například chybět kohoutky na rozvod plynu,“ pokračoval Polák s tím, že jde o nákladné úpravy, protože učebny musí být vybavené i rozvody plynu a elektřiny. „Dále je potřeba koupit nové měřicí přístroje a podobně,“ podotkl Polák.

Pokud se podaří evropské peníze získat, žáci základních i mateřských škol se budou vzdělávat v novém už v příštím roce.
Učebny pracovní výchovy nechají radní obnovit v Základní škole T. G. Masaryka i Erbenova. Fyzikálně-chemickou učebnu vylepší ve škole Dvorské, cvičnou kuchyni zase ve škole v ulici Salmově. Sklad a keramická dílna přibudou v mateřské škole v ulici Rodkovského. „Každá školka v Blansku se profiluje určitým způsobem. Některá je zaměřená na logopedii, jiná na cizí jazyky nebo pohyb. Ve školce na Rodkovského je to rukodělná činnost,“ vysvětlil Polák.