Nová místnost má sloužit k jednání učitelů s rodiči a dětmi, třeba ohledně inkluze. Ta řeší začleňování žáků s nějakými nedostatky mezi ostatní. Přestavba se pak týká jazykových učeben, nové pomůcky školáci dostanou pro fyziku a chemii.

Dotačních peněz ve škole využijí i k výstavbě bezbariérového vstupu, schodolezu, toalet a k modernizaci počítačového systému. „Chceme na škole vynikající pokrytí bezdrátovou sítí,“ uvedl ředitel Vratislav Sedlák.

Úpravy se dotknou i prostoru mimo školní budovu. „Hodláme upravit parčík a zeleň před školou. Také tam chybí chodníky,“ dodal Sedlák.

Nyní město připravuje výběrové řízení. S pracemi mají dělníci vybrané firmy začít v červnu. Pokračovat budou v červenci i srpnu. Na to, jak se jim dílo zdaří, je už teď zvědavá Jitka Dostálová.

Ta na škole učí a zároveň je babičkou jednoho z žáků. „Učebny změnu potřebují. Hlavně prostorovou. Těší mě to,“ řekla Dostálová.

Změny ve škole
• Škola v Kunštátu získala dotaci šest milionů korun.
• V plánu je stavba učebny, toalet, venkovní úpravy i nová počítačová síť.
• Začátek prací: 1. červen
• Konec prací: 24. srpen