ŠLP je úzce spojen právě s brněnskou univerzitou, které poskytuje zázemí pro studijní a vědecké účely přímo v terénu. Zejména pro posluchače Lesnické a dřevařské fakulty ve studijních programech lesnictví, krajinářství a dřevařství. „V praktické výuce u nás vysokoškoláci absolvují ročně přibližně pětasedmdesát hodin. Ročně se jedná o sto dvacet studentských prací a čtyřicet výzkumných projektů," uvedl ředitel ŠLP Vladimír Dolejský.

Lesní pozemky univerzity mají rozlohu více jak deset tisíc hektarů. „Hospodaříme na třech polesích. Zahrnuje to veškeré pěstební a těžební práce včetně ochrany lesa a myslivosti. Máme také vlastní pilu," řekl zástupce ředitele ŠLP Pavel Mauer. Na výzkumné stanici ve Křtinách vyvíjí a vyrábí ŠLP lesní techniku.

Na polesích ŠLP se nachází jednadvacet přírodních rezervací a památek o celkové rozloze bezmála devět set hektarů. Mezi nimi území, která byla uchována bez zásahu s přirozenou skladbou dřevin. A také tři arboreta.

V roce 2011 byl na území ŠLP vyhlášen Lesnický park Masarykův les Křtiny. Třetina podniku se nachází v chráněné krajinné oblasti Moravský kras a téměř polovina lesních porostů ŠLP je zařazena do evropského programu ochrany přírody NATURA 2000. „V komplexu souvislých lesů také upravujeme lesní palouky, kolem nichž jsou pro zpestření vysazovány cizokrajné dřeviny. Stavíme studánky a na vybraných místech umisťujeme pomníky a pamětní desky," poznamenal ředitel Dolejský s tím, že celý soubor těchto osmdesáti objektů se nazývá Lesnický Slavín. Ten lesníci věnovali vynikajícím českým i zahraničním lesníkům a umělcům, význačným učitelům lesnických věd, také flóře, fauně i stromům samotným.

ŠLP se může pochlubit také opraveným zámkem Křtiny. „Ten jsme přestavěli na moderní kongresové centrum, ke kterému patří i nově upravená zámecká zahrada," uzavřel Dolejský.