„Centrální kotelnu v budově základní školy na Sušilově ulici napojíme na městské lázně, saunu, náměstí 9. května nebo městský úřad,“ informoval vedoucí střediska Teplo a energetika Ladislav Čížek.

Město tam do výstavby centrálního zdroje tepla a kongregační jednotky investuje zhruba sedmadvacet milionů korun. V první etapě dělníci propojují výkopem školu s budovanou trafostanicí, lázněmi a saunou.

„Při realizaci stavební činnosti dojde k dotčení veřejné zeleně. Jedná se o zapojené keřové porosty, vzrostlé stromy a zčásti trávníkové plochy. Při plánování trasy stavby jsme se snažili o situování mimo vzrostlé stromy. Původní trasa měla být vedena parkem kolem základní školy, po dohodě byla zvolena trasa mezi školou a Základní uměleckou školou Boskovice,“ ujistil Čížek.

Tím obejdou dělníci buk i jasany lemující chodník. „V trase sice rostou vzrostlé čtyři smrky, ale jejich zdravotní stav je zhoršený a v dohledné době by bylo nutné je pokácet. O povolení kácení dřevin požádala u správního orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Boskovice společnost Služby Boskovice. Konkrétně se jedná o kácení devíti jehličnanů a zapojených keřových porostů na pozemcích města Boskovice, které ke kácení vydalo souhlas,“ potvrdil. Náhradní výsadba zahrnuje třináct stromů různého druhu a četné keře.

Město také jedná o převzetí sítě kotelen v nájmu společnosti ZT Energy. „Od ledna by tak centrální vytápění skončilo v režii města,“ nechal se slyšet místostarosta Radek Mazáč.

Práce jsou rozčleněné do tří etap. Druhá etapa začne Výkop povede od trafostanice přes silnici 150 ke garážím autodílny CEDOX a přes silnici ke škole vpravo od ní v zeleni.

Třetí pak mimo jiné zajistí propojení výkopem mezi školou na náměstí 9. května a městským úřadem. Vše bude završeno podle plánů až šestnáctého prosince tohoto roku.