Nyní na každém ze tří pracovišť fungují tři oddělení školní družiny. „Dohromady má družina kapacitu dvě stě sedmdesát dětí a pro tento školní rok je úplně plná. Nejvíc ji využívají nejmladší děti. Prvňáky a druháky bereme automaticky, některé třeťáky už jsme na začátku školního roku museli odmítat," vysvětlil ředitel školy Vladimír Ochmanský.

Pro příští školní rok si tak vedení školy chce vytvořit rezervu. „Máme volné prostory v budově na ulici Sušilova, kde vznikne pětadvacet nových míst, a v budově na ulici Slovákova, tam vznikne třicet nových míst. Jestli nové prostory nakonec využijeme zjistíme v září podle poptávky," řekl Ochmanský.

Vybavit nové místnosti pro účely družiny podle něj nebude složité. „Nějaký nábytek máme, něco dokoupíme. Náklady ale vysoké nebudou," řekl ředitel školy.

Navýšení kapacity školní družiny nyní bude projednávat krajský úřad. Boskovická městská rada už záměr školy schválila. „A to pod podmínkou, že úpravy místností nezatíží městský rozpočet," řekla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.