„Přišli jsme proto, že celý tento školní rok se věnujeme mediální výchově jako hlavnímu tématu podle školního vzdělávacího programu a chceme se o mediálním světě dozvědět co nejvíce. A protože jsme z Vysočan a do Blanska to máme kousek, tak jsme si vybrali váš deník,“ uvedla učitelka Soňa Švrčinová, která žáky prvního až pátého ročníku do redakce doprovodila.

Děti se v redakci seznámily například s tím, co je to diktafon nebo nahrávací sluchátko, s programem, ve kterém vyrábíme noviny, dozvěděly se, jak noviny vůbec vznikají a jak je důležitá uzávěrka. Na vlastní oči viděly, jak se do stránek dostávají texty i fotografie, což jme si ukázali přímo na naší pravidelné rubice Na co se dnes těším. Aničku Musilovou jsme při exkurzi vyzpovídali i vyfotografovali a všichni pak mohli sledovat proces, jehož výsledek uvidí v sobotních novinách.