Ta si pochvaluje zejména členství v Regionálním sdružení škol Cirsium. V něm jsou kromě Lipovce také základní školy ze Křtin, Jedovnic, Sloupu, Podomí a Ostrova u Macochy. „Je to pro nás učitele a také pro děti velké plus. Se školami spolupracujeme a připravujeme řadu společných kulturních a sportovních akcí. S učiteli z ostatních škol se pravidelně scházíme. Předáváme si zkušenosti ve výuce, řešíme společné problémy, pomáháme si," upřesnila Školařová.

Sdružení pořádá každý rok vědomostní soutěž Cirsiádu, třídenní akci pro šesťáky Rubikon nebo soutěž pěveckých sborů Sloupský slavík. Na té zpívají také Lipovečtí, protože v tamní škole funguje školní sbor. „Díky spolupráci se základními uměleckými školami z Jedovnic a Blanska a také díky rodičům máme při škole řadu kroužků. Například dramatický kroužek, step, keramiku, akvaristiku a také ekokroužek," doplnila Školařová.

Ozdravný pobyt

Zároveň upozornila na jednu raritu. Tou je kroužek žonglování pod vedením Tomáše Bílka, který hraje v kejklířském divadle Komedianti na káře. „Dětem se žonglování moc líbí," poznamenala Školařová. Letos v Lipovci otevřeli angličtinu pro malé děti a ve škole funguje počítačový kroužek.

Vedení školy spolupracuje také s místními hasiči a skauty. A s Občanským sdružením Vápeníček. Ten pořádá Den dětí, výstavy a besedy, na kterých účinkují lipovečtí školáci. Ti se každoročně mohou těšit na lyžařský kurz a ozdravný pobyt u moře. Na něm už Lipovečtí projeli kus Evropy. Koupali se například v Chorvatsku, Řecku, Itálii, Španělsku či Bulharsku.

Škola pořádá také tradiční školní ples a setkání s bývalými zaměstnanci školy. „Na ples vždycky deváťáci nacvičí polonézu a je to super. Parádní je také setkání s bývalými zaměstnanci školy. Děti si pro ně připraví nějaké představení, napečou buchty, udělají se chlebíčky," řekla Školařová.

Rozšířit si obzor při volbě svého povolání mohou lipovečtí školáci i díky spolupráci tamní školy se středními školami z Blanenska. „Spolupracujeme s blanenským učilištěm a také blanenským gymnáziem a také střední školou André Citroëna v Boskovicích," upřesnila Školařová.

Historie školy v Lipovci se začala psát v roce 1804. Tehdy místní postavili jednotřídku. V této nové škole se nejen učilo, ale konávala se zde i úřední rychtářská jednání. „Roku 1877 se rozšiřovala a upravovala silnice k Rozstání, avšak nejvýznamnější stavbou bylo vybudování nové dvoutřídní školy na místě původní jednotřídky z roku 1804," píše se na webu školy.

V roce 1899 byla při silnici k Rozstání postavena nová čtyřtřídní škola, jelikož stará škola z důvodu neustále přibývajícího počtu žáků nevyhovovala. Od 1. září 1945 začala v Lipovci fungovat měšťanská škola, do které chodili žáci z Ostrova, Holštejna, Baldovce, Rozstání a Kulířova.