Sám by raději sázel na prevenci a větší opatrnost rodičů. „Rodiče by se měli více zajímat, jak jejich děti chodí do školy a domů. Tam si myslím, že na ně číhá mnohem větší nebezpečí než ve škole," dodal Novotný.

Od pondělí zavedou nová bezpečnostní opatření také v blanenské škole Tomáše Garrigua Masaryka. Budova bude do sedmi hodin čtyřiceti minut zamčená. Příchod žáků do školní družiny pohlídají pracovníci školy přes videotelefon. Zadní vchody budou zavřené. „Od sedmi čtyřiceti do osmi hodin ráno otevřeme hlavní i zadní vchod spojující hlavní budovu s pavilonem. V této době budou u vchodů hlídat pracovníci školy," uvedl v prohlášení na webu školy ředitel Pavel Nezval.

Od osmi ráno do oběda bude hlavní vchod zavřený. „Kdo se bude chtít dostat dovnitř, musí použít videotelefon a dveře mu přes něj otevře obsluha z kanceláře školy. To samé platí odpoledne. O přestávkách pohlídají hlavní vchod učitelé," dodal Nezval.

Po tragické události ve Žďáru zkoumali zabezpečení škol a dalších školních zařízení státní inspektoři. Prošli jich téměř pět a půl tisíce, zhruba polovinu v zemi. Drtivá většina z nich měla vstup do budov nějakým způsobem zajištěný. Zamčenými dveřmi, kamerami nebo dozorem. „Jako rizikové v otázce bezpečnosti označila inspekce jen pět procent škol," uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Ministerstvo školství připravilo několik opatření, od kterých si slibuje zvýšení bezpečnosti ve školách. Jedním z nich je nová vyhláška a manuál, takzvaný minimální standard bezpečnosti. Ten školám doporučuje, co mají pro bezpečí žáků a studentů udělat. Jakým způsobem to provedou, je na vedení škol, musí však o tom vést dokumentaci. K dispozici mají od ministerstva také fond, ve kterém je na zabezpečení škol vyčleněno pro začátek šest milionů. Žádosti mohou školy podávat do třetího dubna.

O dotaci má zájem hned několik škol z Blanenska. U vchodu do blanenské Základní školy Dvorská funguje od začátku roku videotelefon. „Uvažujeme také o kamerách, které by monitorovaly okolí budovy. Uvidíme, jestli získáme dotaci," uvedl ředitel školy Dušan Krumnikl.

Na gymnáziu v Rájci-
Jestřebí zajišťují budovy pomocí elektrických zámků a dozorem učitelů. Vedení přemýšlí nad čipy, kterými by si žáci otevírali dveře. „Čipy už používáme na kopírování a na obědy. Propojili bychom to i s elektronickou třídní knihou. Teď zjišťujeme, kolik by to stálo. O dotaci z fondu ministerstva si určitě požádáme," řekl ředitel rájeckého gymnázia Stanislav Laštůvka.

Pět kamer

Na bezpečnost boskovické střední školy André Citroëna dohlíží od začátku roku pět nových kamer. Vedení školy zvažuje dát ke vchodu do hlavní budovy dva turnikety. Buď na čipy, nebo na otisky prstů. „Hlavní vchod jsme chtěli zabezpečit už dlouho. Hlídat pohyby studentů je u nás složité. Máme několik odloučených pracovišť. Zatím to měla na starosti služba na recepci," poznamenal ředitel školy Karel Ošlejšek.

Podle něj mají nová bezpečnostní opatření i preventivní charakter. „Netýká se to jenom případných útoků, ale třeba i krádeží. Když zavedeme čipy, budeme v prvé řadě mít větší přehled o pohybu našich studentů," dodal Ošlejšek.

Ředitel rájeckého gymnázia má na zvýšení bezpečnostních opatření na půdě škol trochu odlišný pohled. „Je to trend, kterému se přizpůsobíme. Ale myslím si, že žáci by se ve škole měli cítit volně, a ne jako někde ve vězení. Tam naopak patří ti, kvůli kterým se opatření dělají," poznamenal Laštůvka.