„Do školy pořídíme kvalitnější vybavení. Současný stav učeben a dalších společných prostorů neodpovídá moderním možnostem výuky. Plánujeme také rozšířit bezbariérový přístup pro žáky se sníženou schopností pohybu a orientace,“ uvedla ve městském zpravodaji starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová. Za opravy město zaplatí přes 31 milionů korun, většinu nákladů pokryje získaná dotace. Firmu, která se o rekonstrukci postará, zajistí přes výběrové řízení.

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ