Nový školní řád boskovické základky platí od loňského září. Kromě jiného žákům zakazuje používat mobilní telefony a další elektronická zařízení, a to i v době přestávek a oběda v jídelně. Výjimkou jsou přestávky před odpolední výukou a povolit použití mobilu může i vyučující. Proti tomu se ohradil jeden z rodičů a poslal podnět na Českou školní inspekci. Inspektoři mu dali za pravdu. Přístroje jsou podle inspekce běžnou součástí každodenního života a škola je nemůže zakazovat.

„Školní řád může užívání regulovat pouze v rámci vyučování, nikoli v rámci přestávek. Zakazovat užívání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení v době přestávek nebo omezovat jejich použití v této době souhlasem vyučujícího je příliš velkým zásahem do soukromí žáků,“ uvedla Česká školní inspekce.

S tím ale nesouhlasí učitelé školy. Sepsali petici, ve které zákaz používání mobilů obhajují, a chtějí, aby je škola i nadále zakazovala i o přestávkách. „Po zavedení zákazu používání mobilních telefonů i o přestávkách se výrazně zlepšilo klima ve škole. Školu navštěvuje více než třináct set žáků a pouze jediný rodič si na tento zákaz stěžoval,“ zdůraznili ve své petici adresované boskovickým radním učitelé základní školy.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto.
Uvažovali o společné, postaví si vlastní. Do čističek nateče víc než sto milionů

Se zněním petice souhlasila i školská rada a rada města. „Stanovisko České školní inspekce rozporujeme. Každý den, kdy děti nemají povolený telefon, je pro ně dobrý. I učitelé říkají, že děti teď po zákazu mobilů o přestávkách spolu začaly mezi sebou znovu normálně komunikovat,“ prohlásil boskovický místostarosta Lukáš Holík.

S tím souhlasí i řada rodičů. „Mám kluka v druhé třídě a nesmí si vzít do školy mobil, i když ve velké většině už v tomto věku taková děcka mobily ve školách mají,“ komentoval problém na sociální síti například Antonín Oujezdský.

Zákaz používání mobilních telefonů o přestávkách tak na boskovické základní škole i nadále platí. Případem se bude znovu zabývat Česká školní inspekce.

Většina základních škol ale tak přísně používání mobilů neomezuje. Například ve Sloupu na Blanensku si žáci o přestávkách přístroje vytáhnout mohou. „ Ve chvíli, když do škol nakupujeme tablety a různá dotyková zařízení a používáme je ve výuce, tak zakazovat je mi připadá trochu i úsměvné,“ reagoval ředitel sloupské školy Pavel Dočekal. Podobně to vidí i v Základní škole Pražská ve Znojmě. „Náš školní řád říká, že mobily jsou uschovány v aktovkách a jsou vypnuty, ale, jak se to dělá o přestávkách, není nikde specifikováno. Je to v kompetenci učitelů,“ podotkl ředitel znojemské školy Pavel Trulík.