Nejvíce nových skautů přibylo mezi těmi nejmladšími od pěti do sedmi let. V roce 2014 jich bylo jenom třicet, letos je to už 160. Nejpočetnější jsou však malí školáci, kterých je dohromady téměř pět set. „I náš oddíl se poslední dobou rozrůstá, nejvíce o předškoláky a malé školáky. Právě předškoláků máme nejvíc," uvedl Jan Faltýnek z boskovického oddílu Oičego.

Za nárůstem členů skautu na Blanensku stojí také dva nově vzniklé oddíly. Více než čtyřicet dětí ve věku do patnácti let navštěvuje nový skautský oddíl v Šebrově. „Na obec s osmi sty obyvateli je to dost. Děti chodí na schůzky rády. Pokud někdo nemůže přijít třeba kvůli nemoci, tak je mu to líto," prohlásil vedoucí oddílu v Šebrově Michal Sýkora.

Neformálně jako část jiného oddílu se skauti v Šebrově začali sdružovat už před dvěma lety. Důvod? Společný zájem nějaký spolek pro děti v Šebrově zřídit. „Lepší je podle mě přitáhnout skaut do Šebrova, než aby za ním děti musely jezdit do Blanska," vysvětlil Sýkora. Jeho velkým přáním je uspořádat jednou vlastní tábor.

skauti na Blanensku2013 - 1 073
2014 - 1 110
2015 - 1 196
2016 - 1 331

Podobně iniciativa rodičů a vedení skautů v Blansku přiměla nadšence založit nový oddíl také ve Sloupě. „Snahy tady byly už delší dobu, protože nejbližší skautské oddíly jsou až v Blansku. Tak jsme do toho šli," sdělil vedoucí oddílu Úsvit ve Sloupě Jakub Vymyslický. Do něj také chodí nejvíc malí školáci. „Máme kolem osmadvaceti dětí, z čehož zhruba šestnáct je holek světlušek, tedy školaček prvního stupně," popsal Vymyslický.

Podle něj je možné dnešní děti zaujmout i jinými hrami než na počítači. „Je potřeba vědět jak na to, ale jde to. Rozhodně bych neřekl, že všechny dnešní děti jsou lenivé," doplnil vedoucí oddílu ve Sloupě.

Na hry v přírodě a převážně návrat k pramenům skautingu se zaměřují v šebrovském oddílu. „Děláme také dobré skutky a například roznášíme do schránek obecní zpravodaj," doplnil Sýkora.

Za oddíl v obci je rád i starosta Šebrova Radek Kloz. „Plánujeme teď společný úklid lesa, snažíme se s nimi spolupracovat a pomáhat jim," řekl starosta.

Nárůst počtu členů zaznamenávají skauti ve všech okresech Jihomoravského kraje. Dohromady je to téměř 450 nových skautů oproti začátku loňského roku. „Jihomoravský kraj si se 7 744 členy udržuje pozici největšího skautského kraje před Prahou i Středočeským krajem," dodal za jihomoravské skauty Michal Rapco.