Víc než 360 členů má v současnosti skautské středisko v Boskovicích. Lidé z jeho vedení dlouhodobě řeší nedostatek zázemí. „Rosteme každý rok asi o deset až dvanáct lidí,“ přiblížil vedoucí střediska Karel Šafář. Před časem se obrátili s návrhem řešení na město.

Skauti chtějí využít městem plánovanou zástavbu proluky v Bílkově ulici v židovské čtvrti. „V dopise navrhli, aby v jednom z plánovaných domů v proluce vzniklo skautské centrum s kompletním zázemím střediska,“ uvedla boskovická místostarostka Dagmar Hamalová. Vedení města se rozhodlo jejich žádosti vyhovět.

Rada města schválila zapracování požadavku do zadání architektonické studie lokality. „V současnosti máme klubovny na faře a v budově bývalého Telecomu na ulici Kapitána Jaroše. Zázemí na faře je poměrně malé. Setkávají se tam katolicky zaměřené oddíly. Na ulici Kapitána Jaroše není prostor také ideální a navíc chce město dům v dohledné době prodat,“ vysvětlil situaci skautský vedoucí Šafář.

Boskovičtí Junáci podle něj řeší nedostatek místa už od devadesátých let. „Často děláme setkání i se skauty z okolí či z celé republiky. Ti pak nemají ani kde přespat. Potřebujeme aspoň tři klubovny. Ale ideální by byl větší počet a také sociální zařízení. Hodila by se i společenská místnost,“ pokračoval Šafář.

Nejlepší by podle něj bylo, kdyby město skautům prodalo v proluce pozemek. „Máme v oddílech architekty i stavební inženýry. Myslím, že bychom byli schopní skautský dům postavit i svépomocí. Navíc bychom tak mohli získat dotace z našeho ústředí,“ uzavřel vedoucí střediska.

Boskovičtí junáci před časem uvažovali i o pozemku u tamní fary. „Tato možnost už není aktuální. Již o ní nejednáme,“ uvedl boskovický farář Miroslav Šudoma.

Termín začátku stavebních prací v proluce a předpokládané náklady zatím zástupci radnice neupřesnili. „Na podrobnější architektonické studii se ještě pracuje,“ uzavřela Hamalová. Náklady na studii činí pět set tisíc.

Blanenští skauti si na nedostatek prostoru nestěžují. Ve městě jsou dvě junácká střediska, která mají dohromady bezmála sedm set členů. Obě junácká střediska úzce spolupracují se zástupci místní radnice. „Město nám vychází vstříc a naši činnost podporuje. Prostory řešíme pronájmem a vyhovuje nám to,“ přiblížil vedoucí střediska Světla Jan Pořízek.

Blanenští skauti mají klubovny na čtyřech místech. Největší základna stojí na Růžové ulici, další zázemí mají u přehrady Palava či v Dlouhé ulici. „Pronajímáme si také místnosti na staré faře,“ pokračoval vedoucí.

Forma pronájmu podle něj poskytuje oddílům větší svobodu. „Netíží nás taková zodpovědnost, jako kdybychom byli vlastníky. Nájem od města je navíc spíše symbolický. Ve vlastnictví máme pouze inventář a v něm jsou věci krátkodobé spotřeby,“ dodal Pořízek.