„Výroba biolihu by znamenala velké zatížení místní silnice. Na to není stavěna. Proto podmiňujeme stavbu výrobny stavbou přeložky komunikace. To by pomohlo celý problém vyřešit,“ uvedl starosta Skalice Richard Černý.

Obec se obává, že by stavba zatížila silnici víc než dosavadní provoz společnosti Bioetanol. Ta zatím obchoduje s naftou. Zároveň je vlastníkem výkupny obilí, firmy Silo, v jejímž areálu by měl celý projekt vznikat. „Už jsme přestavěli některé prostory areálu, nyní je třeba přistavět nové budovy. V těch hodláme kvašením zpracovávat obilí na palivo vyrobené z obnovitelných surovin,“ uvedl jednatel společnosti Petr Macků.

Silnice není stavěná na těžké vozy

Podle Černého není ale silnice stavěna na těžké nákladní vozy, které by dovážely obilí na výrobu biopaliva. Také samotná stavba by mohla Skalickým zkomplikovat život. „Nechceme firmu brzdit, ale obáváme se, že kdyby byla stavba Bioetanolu realizována dřív než přeložka, společnost by nic nenutilo problém s komunikací řešit,“ vysvětlil Černý.

Zhruba před měsícem vydal boskovický odbor výstavby a územního plánování kladné územní rozhodnutí pro Bioetanol. V něm jsou dvě podmínky, které by měly obec uklidnit. V první stojí, že stavební povolení pro stavbu společnosti je podmíněno vydáním stavebního povolení pro přeložku silnice. Druhá garantuje schválení kolaudace stavby kolaudací přeložky. „Skaličtí s tímto nesouhlasí, požadují totiž spojení územních rozhodnutí pro stavbu společnosti a přeložky do jednoho,“ uvedl šéf odboru Slavoj Horečka.

Bioetanol: silnici vlastní Jihomoravský kraj

Právě na toto územní rozhodnutí, které vylučuje provoz závodu bez vyřešení problémů s přeložkou, se Bioetanol odvolává. „Podotýkáme ale, že silnice je majetkem Jihomoravského kraje, správcem je Správa a údržba silnic, a trasa přeložky je součástí schváleného územního plánu obce. Komunikace v současné době slouží provozu všech firem v obci a okolí a proto nemůže za budoucí stav komunikace jen Bioetanol,“ uvedla prokuristka společnosti Zuzana Kristiánová.

Stavba přeložky garantovaná územním rozhodnutím Skalickým nestačí. Zastupitelé obce se proti němu odvolali. Nyní se ve sporu čeká na rozhodující slovo Krajského úřadu v Brně.