Širším korytem řeky Svitavy totiž v budoucnu proteče více vody. Úpravy dělníci dokončí už letos. „Proti harmonogramu jsme v předstihu,“ sdělil Vítězslav Nečas z Povodí Moravy, které úpravy zajišťuje. Mezi břehy tak Blanskem proteče sto pět až sto deset kubíků vody za vteřinu. „Koryto řeky rozšiřujeme od Salmova jezu. Tam jsme dali do původního stavu jezírko, které bylo zaplavené při povodni v sedmadevadesátém,“ přiblížil Nečas.

U zahradnictví dělníci zpevnili pravý břeh, kde se vyvracely velké stromy. Na druhé straně řeky nyní rozšiřují její koryto. „Vytěžujeme také nánosy v rovném úseku, který vede ke krytým lázním,“ doplnil Nečas. V místě mezi lázněmi a úřadem práce stavaři odtěžují menší nánosy z břehů. „Za úřadem práce ještě rozšiřujeme levý břeh a snižujeme jej, aby se tudy velká voda protáhla,“ nastínil dál Nečas.

Problémový je podle něj most u železniční zastávky Blansko město. „Ten tvoří špunt. V tomto místě nemůžeme docílit vyššího průtoku než je dvacetiletá voda. Je to tím, že most má prostřední pilíř a velká voda s sebou nese stromy, větve a jiné naplaveniny, které se tam hromadí,“ upozornil Nečas s tím, že by měl u mostu stát přístroj, který by při povodni naplaveniny odstraňoval.

Dělníci rozšiřují levý břeh Svitavy i u supermarketu. Tam vytváří také snížený prostor, kudy v budoucnu povede cyklostezka. „I když tam stojí ploty a nějaké věci, je potřeba břeh rozšířit o pět metrů,“ podotkl Nečas.

Za jezem u hlavního nádraží zajistí lidé z Povodí Moravy přístup k řece. Nyní pozemek patří Českým drahám a vedou tudy různé kabely. Na protějším levém břehu povede cyklostezka s nosností pětadvaceti tun. Ta poslouží i těžké technice nutné k údržbě koryta. „Tento úsek bude stavěn na padesátiletou vodu. Salmův jez nám zajistí průtok stoleté vody,“ dodal Nečas.