„Zatím je vše ve fázi příprav. Projekt na celou akci ještě nemáme,“ řekl šéf odboru investičního a územního rozvoje na městském úřadu v Blansku Marek Štefan.

Podle něj se práce rozdělí do několika etap, podobně jako před časem u oprav dalšího blanenského sídliště Písečná. „Sídliště Sever je plošně větší jak Písečná. Počítáme s tím, že projekt rozčleníme do pěti až sedmi etap. První z nich by mohla odstartovat příští rok o letních prázdninách. Podobně jako na Písečně se v první fázi zaměříme na parkoviště a chodníky,“ dodal Štefan.

Na jednotlivé etapy budou Blanenští žádat o dotace ze státních fondů ministerstva pro místní rozvoj. „Jedna etapa si vyžádá přibližně pět milionů korun, přičemž dotace pokryjí sedmdesát procent této částky,“ upřesnil Štefan a poznamenal, že k chystaným opravám se mohou vyjádřit také lidé, co v této části Blanska bydlí. Ti mohou v dotazníku, který je v těchto dnech k dispozici na internetových stránkách města nebo v městském zpravodaji, vyjádřit své připomínky k chystané obnově sídliště.

Vyplněné dotazníky pak odevzdají nejpozději do dvaadvacátého září na blanenskou radnici nebo na sběrné místo na poště v ulici Dvorská. Posílat je mohou i e-mailem. Po vyhodnocení došlých odpovědí blanenští radní na veřejném jednání Blanenské seznámí s postupem a přípravou prací na obnově sídliště. „Dotazník jsme udělali, aby lidé měli možnost říct svůj názor a případně upozornit na problém, který bychom pak mohli zohlednit při přípravě projektu obnovy sídliště Sever. Ti co v sídlišti žijí a mají zájem něco změnit podle mého dotazník vyplní,“ poznamenal blanenský místostarosta Lubomír Toufar.