Za Čertovým mostem zatáčí se údolí v polokruhu; můžeme tu na levé straně pozorovati mohutné zásypy štěrkovité, které na způsob alpských „murr“ se nepozorovatelně šinou skalními koryty do údolí. Po pravé straně, pod kolmou stěnou je široký otvor k jeskyni, kterou jsme po objeviteli nazvali „Kubáskovou“.

Vchod byl původně úplně zakryt hlínou. Vedla značně daleko a byla zakončena komíny, vedoucími k trativodům harbešským. Dnes v těchto místech stojí kiosk, jemuž slouží tato jeskyně za sklep, “ – tolik citace z knihy „Průvodce Moravským krasem“ od Antonína Bočka z roku 1928. Znalci krasu dobře vědí, že se jedná o popis úseku Suchého žlebu mezi zákrutem pod Čertovým mostem a takzvanou Dolní úzkou.

Antonín Boček, současník Absolonův (i když s Absolonem nespolupracoval) a pozdější zakladatel Speleologického klubu rozhodně nebyl krasovým laikem, který by si z dlouhé chvíle vydával průvodce. Jeho zmínka u Kubáskově jeskyni by měla mít pradivou podstatu. Co to však bylo za jeskyni, když o ní v jiných análech zmínku nenacházíme a místo vchodu lze dnes jen vytušit?

Když procházíme Suchým žlebem od Kateřinské jeskyně směrem k Ostrovu a mineme zákrut pod Čertovým mostem, v levém svahu skutečně spatříme suťoviska (murry). Za nimi je propad do jeskyně Mastný flek, objevené roku 1939. Naproti ní v pravé části žlebu je pravděpodobně popisovaná kolmá skalní stěna. Podél ní je několik propalin až metr hlubokých.

Právě zde lze předpokládat široký portál vedoucí do Kubáskovy jeskyně. Když budeme žlebem pokračovat dál, po několika desítkách metrů přijdeme k ostrému meandru Suchého žlebu. Těsně před ním jsou mírně ve svahu známy dvě jeskyně: Králova a Zazděná. Přestože byly známy již před vydáním průvodce z roku 1928, Boček v něm zmiňuje jen Zazděnou, objevenou na počátku 20. století při stavbě silnice.

Královu jeskyni neuvádí, přestože její vchod je daleko nápadnější než v případě Zazděné. Zcela logicky se nabízí myšlenka, zda Kubáskova jeskyně nebyla ve skutečnosti jeskyní Královou.

Popis místa však tomu zcela neodpovídá. Navíc Králova jeskyně je blízko Zazděné, dále od silnice v mírném svahu. Kiosk však stál přímo u cesty a těžko by se jeho majitel vláčel tak daleko s nápoji do provizorního sklepa. Všechny indicie napovídají, že vchod do Kubáskovy jeskyně byl pod skalní stěnou naproti jeskyni Mastný flek a byl snad zavezen při rekonstrukci silnice.

Je to všechno pravda? Najde se pamětník, který by ukázal přesné místo, kde kiosek stál? Ví snad někdo něco víc o Kubáskově jeskyni? Nechť napíše do redakce. Každá informace je kamínkem mozaiky na cestě poznání. Že vedla Kubáskova jeskyně značně daleko, až k trativodům harbešským? Povídačky? Možná. Avšak pod planinu Harbechy se vypravíme příště. Je klíčem k otázkám prastarého odvodňování krasu. Pod ní je tunel do minulosti…