ČTĚTE TAKÉ: Seriál pověsti Blanenska: Chodby v Olešnici

Městečko Olešnice mělo mnoho privilegií udělených majitelem panství či panovníkem. Mělo též hrdelní právo.To spočívalo v pravomoci purkmistra a konšelů soudit hrdelní zločiny a rozsudky na území městečka vykonávat.

Protože přes mnohdy divokou dobu nebylo na území spravovaném Olešnicí pod hrdelním právem mnoho zločinů, bylo těchto rozsudků nemnoho. Když už mělo dojít k vyhlášení rozsudku podle meklenburského práva, vyžadovali konšelé vždy posouzení u města Jevíčka. V těchto dobách si sice olešničtí měšťané vydržovali ozbrojenou stráž, která bděla nad jejich bezpečím ve dne, a ponocné hlídající v noci, avšak kata měla jen velká města.

Mistr kat se svými pomocníky na vyžádání do Olešnice přijel, aby za nemalou odměnu rozsudek nad zločincem vykonal. Popravčí místo bylo na louce za Olešnicí, kde před zraky olešnických měšťanů dodýchal nejeden zločinec.

Popraviště stálo pod Skalkami, v dnes zalesněné stráni. Hrdelní právo bylo v polovině osmnáctého století, stejně jako dalším menším městům, panovníkem odebráno, ale ještě dlouho se tomuto místu za městečkem Olešnice říkalo Na spravedlnosti.

Z knihy Zdeňka Peši a Josefa Višinky Pověsti městečka Olešnice a okolí, ilustrace Jan Celta