Po silnici I/43 projede centrem Lipůvky na Blanensku zhruba pětadvacet tisíc aut denně. Přejít tam s dětmi do školky, k lékaři nebo do obchodu byla i přes vyznačený přechod pro chodce velmi riskantní záležitost. Proto na kritickém místě přibyly na křižovatce ve středu obce na zkoušku před dvěma lety semafory.

Ševčíkův závrt, začátek Velkého dómu.
Jeskyňáři u Vilémovic objevují nové jeskynní prostory, s jedinečnými krápníky

Provoz v Lipůvce

* Denně tudy pro silnici I/43 projede kolem 25 tisíc aut.
* V roce 2019 v centru obce umístili u přechodu pro chodce na zkoušku semafory. Vždy na rok.
* Jejich fungování úředníci už podruhé prodloužili na další rok.

Krajští úředníci stejně jako loni jejich fungování nyní prodloužili do konce října příštího roku. „Za mě je to správný krok. Co vím, tak zde v minulosti byla spousta nehod s chodci. I vážných. Chodí tudy maminky s dětmi, staří lidé. Přejít silnici je v takovém provozu hodně riskantní. Když je u přechodu semafor, cítím se bezpečněji,“ řekla Deníku jedna z místních žen Stanislava Kovářová.

Podle krajského mluvčího Petra Holečka opětovné prodloužení provozu semaforů vyplynulo po zvážení všech pro a proti. Například plynulost dopravy versus bezpečnost chodců. „Již při prvotním povolení bylo dohodnuto, že se jedná o dočasné řešení. Semafor byl povolen zejména za účelem ověření, zda kapacitně přetížená silnice I/43 po jeho osazení nezkolabuje. Sledování provozu semaforu odhalilo řadu dalších problémů,“ uvedl Holeček.

Mezi nejzásadnější patří nevhodně vybudovaný přestupní uzel mezi autobusy a s tím spojené omezení rozhledů v křižovatce I/43 a silnice na Tišnov. Nedostatečná propustnost křižovatky, chybějící řadící pruhy a nemožnost bezkolizního průjezdu rozměrnějších vozidel. Nebo komplikovaný vjezd na přilehlé parkoviště a výjezd z něj. „Vše ztěžují značně stísněné prostorové poměry v této lokalitě,“ dodal Holeček.

Policisté dlouhodobě upozorňují, že aktuální stav dopravy v centru obce je neudržitelný. „Semafor je jen dočasné řešení. Dopravní situaci v centrální části Lipůvky je nutné řešit komplexně a neomezovat se pouze na problematiku přechodu pro chodce. Opakovaně jsme dávali podnět ke zpracování studie na prověření možných řešení v této lokalitě,“ informoval zástupce vedoucího krajského odboru dopravní policie Lubomír Sedlák.

Výlovy na Blanensku pokračují. Po jedovnickém Olšovci zatáhli rybáři sítě také na rybníku ve křtinském arboretu.
Výlov ve křtinském arboretu: v sítích uvízli macatí amuři a kapři. Podívejte se

Podobně to vidí také řada místních obyvatel. „Semafor tady problém v dopravě nevyřeší. Někteří řidiči i tak jezdí na červenou. Odbočit na Tišnov nebo opačným směrem na I/43 je v centru obce velký problém. Šílený provoz. Pomohl by nějaký obchvat obce,“ řekla jedna z místních žen, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce ji zná.

Podle policistů by pomohla úprava autobusových zastávek a zahájení přípravy a následná přeložka silnice ve směru na Tišnov. „Kdyby rameno křižovatky na Tišnov bylo před obcí, výrazně by nám to pomohlo. Naše vize byla, aby kraj na řešení dopravy v centru obce vypracoval studii. Zatím k tomu nedošlo. Své k tomu má určitě co říct i Ředitelství silnic a dálnic. Samozřejmě by problém vyřešila výstavba rychlostní silnice 43, ale ta je zatím hodně vzdálená,“ poznamenal starosta Lipůvky Ivo Pospíšil.