Boskovické čeká odhalení nového památníku, mše i promítání v kině. Už nyní je v tamním muzeu k vidění také výstava s názvem Diktatura versus naděje. Oslavy pořádají boskovičtí skauti společně s tělovýchovnou jednotou Orel.

Památník s názvem Studnice, který navrhla Magdaléna Staňková, má poukazovat nejen na komunismus, ale i na všechny ostatní totalitní režimy a jejich oběti. Jeho slavnostní odhalení se uskuteční v pondělí v pět hodin odpoledne v ulici Antonína Trapla. „Dlouho jsme přemýšleli, kam jej umístit. Nakonec bude památník viset na historické zdi pod kostelem právě v této ulici," řekla místostarosta Boskovic Jaromíra Vítková. Poté bude následovat mše za oběti totalitních režimů v tamním kostele. Vzpomínku zakončí promítání v kině Panorama, kde návštěvníci uvidí historické záběry z listopadových demonstrací na boskovickém Masarykově náměstí.

Na schodech u řeky

V Letovicích na oběti komunistického režimu zavzpomínají při společném bubnování, za zpěvu skupiny Šnek a spol. a MC Louis de Fumés v sedm hodin večer na schodech u řeky Svitavy. Následovat bude program v základní umělecké škole, kde zájemci uslyší záznam rozhovoru s pamětníkem Milanem Pištělákem a uvidí divadelní hru Václava Havla s názvem Audience. Vzpomínkovou akci ve městě pořádá občanské sdružení PaLeTa. „Velmi mě překvapilo, že se v Letovicích žádná oficiální akce nechystá, obzvlášť když bude pětadvacáté výročí revoluce. Proto jsme vzali vzpomínku do svých rukou," podotkla Drahoslava Kráčmarová ze sdružení PaLeTa.

V Blansku výročí revoluce připomene projekt Socialismus bez příkras v blanenském kině. Akce chce prostřednictvím výstavy, besedy a filmů přiblížit totalitní režim dnešní mladé generaci. Vzpomínkovou akci pořádá občanské sdružení Bez příkras. Program začne v pondělí v jednu hodinu odpoledne vernisáží výstavy, která přiblíží atmosféru a události předrevolučního období. V šest hodin odpoledne a v půl deváté večer zájemci zhlédnou dva tematické filmy.

ROZHOVOR

Kvůli podílu na šíření dokumentu Charta 77 ho opakovaně vyslýchala Státní bezpečnost. Sháněl papír pro církevní samizdat. Rozvážel zakázané tiskoviny po okrese. Řeč je o osmašedesátiletém důchodci Jiřím Palcrovi z Blanska. „Platila zásada, vědět jen o tom, co je nezbytné. Bylo to opravdu nebezpečné počínání, ale riziko a stres se v mládí lépe překonávají," vzpomíná dnes Palcr na aktivity skryté církve.

Jakým způsobem jste „bojoval" proti komunistickému režimu?

Žádným bojovníkem proti komunismu s puškou či samopalem jsem nebyl. Byl jsem jako všichni v Metře Blansko členem Revolučního odborového hnutí i Brigády socialistické práce. Dokonce jsem byl jako bezpartijní asi dvě období poslancem městského národního výboru. To že jsem uvědoměle nebyl členem Socialistického svazu mládeže ani Komunistické strany Československa si za zásluhu nepočítám.

Blanenský farář Jiří Kaňa mi ale říkal, že jste se výrazně podílel na akcích skryté církve…

To ano. Zajistil jsem desítky podpisů pod petici s názvem Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů, iniciovanou Augustinem Navrátilem. (pod tuto, v té době přelomovou petici z roku 1988, se podepsalo přes šest set tisíc nejen věřících lidí, pozn. red.) Dost aktivně jsem byl také zapojený do zajišťování dodávek papíru pro katolický samizdat, především Informací o církvi, Čtení do krosny, Velehrad a dalších. V té době nebylo tak jednoduché sehnat několik set kilo papíru jako dnes a převézt je z obchodu do tajné tiskárny. A samozřejmě jsem se podílel také na dovážení těchto zakázaných tiskovin z Brna do Blanska a další distribuci v okolí.

Měl jste strach?

To víte, že ano, měl jsem ženu a tři děti. Platila však zásada, vědět jen o tom, co je nezbytné. V té době to bylo opravdu nebezpečné počínání, ale riziko a stres se v mládí lépe překonávají.

V roce 1968 vám bylo dvaadvacet let. Jak vás tehdy oslovil jeden ze dvou nejvýznamnějších dokumentů Pražského jara manifest Dva tisíce slov?

K tomu mám úsměvnou historku. Jako student jsem byl v létě roku 1968 na soustředění u posádky v Pardubicích s naší vojenskou katedrou. Naši velitelé si prodloužili víkend a v pátek už odjeli k rodinám. Nás studenty vojáky si politruk z místní posádky svolal a začal spílat proti pamfletu Dva tisíce slov. My jsme v té záplavě tehdejších informací ani nevěděli, o co se jedná.

A co bylo dál?

Jeden kolega měl u sebe noviny a nabídl, že toto provolání přečte a my s tím vřele souhlasili. Článek jsme nadšeně přijali, některé části potleskem, někdo hned přinesl papír a pero, my všichni podepsali, že s textem Dva tisíce slov souhlasíme a odpoledne to někdo odnesl na poštu. Politruk jen překvapeně zíral a raději odešel. Dovedete si představit, jaké problémy jsme připravili velitelům z naší vojenské katedry, když se v pondělí vrátili k posádce.

Podepsal jste později Chartu 77?

Chartu 77 jsem nepodepsal a myslím, že ani nikdo v Blansku. Dostal jsem ji však do rukou a půjčoval ji dále, což mi přineslo dost velké problémy. Moje sestra ji totiž v jiném podniku okopírovala na personálním odboru, což bdělá StB zachytila a přišla si také pro mě. Vyšetřování dalších osob se mi však podařilo zastavit. Když jsem se po letech byl podívat do spisu, který si o mně StB vedla, byl jsem překvapený, jak nebojácně jsem odpovídal. V létě 1989 jsem se podepsal pod petici Několik vět, ale v té době už k tomu ani velké statečnosti nebylo potřeba.

Měl jste kvůli svému postoji k režimu nějaké potíže?

Až po zachycení mého podílu na distribuci Charty 77. Potíže spočívaly v opakovaných výsleších na místním oddělení StB i pozvánkách na „námluvy" na Krajskou správu StB v Brně. Tam mi byla usilovně nabízena spolupráce. Bylo to dost nepříjemné brnkání na nervy, ale přežít se to dalo.

Co pro vás osobně znamenal 17. listopad 1989 a události, které nastaly po něm?

Patřil jsem mezi ty šťastné lidi, kteří byli rádi, že se této změny režimu dočkali. Hned jsem se zapojil do dění v našem městě. Stal jsem se členem zastupitelstva a radním, následně jsem začal pracovat na okresním úřadě a později na ministerstvu vnitra.

KRISTÝNA HLOUŠKOVÁ

JAN CHARVÁT