Původní nabídka společnosti Sobioenergi postavit v Šebetově recyklační energetickou stanici vyvrcholila podáním trestního oznámení. To podala společnost Sobioenergi na neznámého pachatele. Někteří Šebetovští totiž se záměrem společnosti nesouhlasili. Proti stavbě recyklační stanice tak sepsali petici, která kolovala obcí. Ve schránkách Šebetovských se také objevily anonymní letáky s Výzvou občanům, týkající se záměru stavby recyklační stanice. Podle zástupců firmy Sobioenergi se ale text petice ani letáků nezakládá na pravdě a společnost tak poškozuje.

Trestní oznámení na neznámého pachatele společnost Sobioenergi podala v pondělí. „Podali jsem ho kvůli záměrnému šíření nepravdivých a lživých informací o záměru recyklační energetické stanice Šebetov a poškozování dobrého jména společnosti, výrobců technologie a dalších partnerů i vedení obce Šebetov," uvedl koordinátor projektů Sobioenergi Petr Štěrba.

Případem se tak nyní zabývá policie. „Trestní oznámení jsme dostali a případ budeme prošetřovat. Nyní jsme ale teprve na začátku," řekla policejní mluvčí Iva Šebková.

Impulzem pro podání trestního oznámení bylo podle Štěrby sepsání petice a anonymních letáků, jejichž text se podle něj nezakládá na pravdě. „Petice a letáky byly v Šebetově veřejně šířeny. Tyto písemnosti přitom s nabídkou a záměrem společnosti Sobioenergi v Šebetově nemají obsahově nic společného. Přesto právě náš záměr poškozují," uvedl Štěrba.

Zároveň dodal, že chápe, že o záměru postavit v Šebetově recyklační stanici je potřeba diskutovat. „Přišli jsme otevřeně s nějakým záměrem a pochopili bychom, kdyby se lidé rozhodli nabídku odmítnout na základě pravdivých informací, výhod i nevýhod, které s sebou recyklační stanice přináší. Nemůžeme ale akceptovat to, že někdo překroutí fakta a nechá lidi podepisovat petici, která není vůbec pravdivá," vysvětlil Štěrba s tím, že škoda, která společnosti vznikla je minimálně půl milionu korun.

Pod petici přitom svoje podpisy připojilo přes tři sta šedesát lidí. Předsedou petičního výboru byl Jaroslav Geršl. Ten již dříve uvedl, že podklady pro sepsání petice si petiční výbor sehnal na krajském úřadě. „Na našem dalším postupu se musíme dohodnout s právníkem," řekl ve středu Geršl.

O podání trestního oznámení na neznámého pachatele informovala firma Sobioenergi i vedení Šebetova. „Obec není účastníkem tohoto řízení, proto mi nepřísluší se k tomuto kroku jakkoliv vyjadřovat. Situaci musí posoudit policie," řekl starosta Šebetova Zdeněk Čížek.

Sepsání petice ale vyvolává otázky i mezi obyvateli Šebetova. „Vypadá to, že v petici byly uvedené věci, které nebyly pravdivě. Lidi tak petici podepsali aniž by věděli co ta společnost ve skutečnosti nabízí," řekl obyvatel Šebetova, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce Blanenského deníku ho ale zná.

Podle něj ani počet podpisů připojených pod peticí nemá vypovídací hodnotu. „Petici podepisovali i lidé, kteří v Šebetově nebydlí. Mnozí další říkají, že kdyby věděli jaký je skutečný záměr společnosti Sobioenergi, petici by nepodepsali. Nejsem zastáncem jakýchkoliv trestních oznámení, nejsem si ale jistý, jestli tato situace jde vyřešit jiným způsobem. Mrzí mě ale, že zastupitelstvo kvůli petici projekt stavby recyklační stanice skutečně zastavilo," dodal obyvatel Šebetova.

S nabídkou postavit v Šebetově v chátrajícím areálu farmy zvané Osaka energetickou recyklační stanici přišla firma Sobionergi za vedením Šebetova na podzim loňského roku. Jako palivo by stanice využívala potraviny s prošlou záruční lhůtou. Z tohoto paliva měla stanice vyrábět zemní plyn, teplo, elektřinu a hnojivo.

Šebetovským by stanice nabídla řadu výhod. Pětatřicet pracovních míst, opravu komunikací v obci nebo o polovinu levnější zemní plyn. Hlavní nevýhodou by zase byla podle autorů projektu mírně zvýšená doprava v obci. Vedení obce proto souhlasilo s tím, že nechá posoudit vliv stanice na životní prostředí posudkem EIA. Občané Šebetova však sepsali petici proti stanici ještě dříve než je Sobioenergi se svým záměrem stihlo seznámit a než Krajský úřad stihl vypracovat posudek vlivu stanice na životní prostředí.