Ceny Jihomoravského kraje si Jaroslav Martinásek váží. „Dobře však vím, že patří celému pěveckému sboru Rastislav. Tento tým vedu od roku 1985 a zvláště v posledních letech je soubor na výsluní. Již osm roků spolupracujeme na mezinárodních projektech s německými městy Wiesbaden a Waldsassen, společně jsme nastudovali řadu vrcholných děl světové hudební literatury," přibližuje Martinásek s tím, že letos sbor vystupoval třikrát v zahraničí a dohromady uspořádal čtrnáct koncertů. „Z tohoto výčtu je patrná obrovská náročnost umělecká i časová. Proto krajské ocenění patří celému Rastislavu," zdůraznil sbormistr.

Ačkoliv od roku 1993 až do svého odchodu do důchodu vyučoval v jedovnické základní umělecké škole hru na smyčcové nástroje, tvrdí o sobě, že je muzikant amatér. „Nemám totiž žádné hudební vzdělání," usmívá se sedmdesátiletý Martinásek.

K hudbě se však dostal už jako malý chlapec. „Od malička jsem zpíval v kostele a učil jsem se hrát i na různé nástroje. Nejprve na housle, potom na violu, trošku na kontrabas a také na klavír a na varhany. Hlavně jsem ale už v sedmnácti letech stál s taktovkou v ruce a začal jsem dirigovat sbor na kůru v Šaraticích. Tehdy jsem ještě ani netušil, jak se taktovka drží," vzpomíná Martinásek.

Hudba jej pak provázela celým životem. „Určitě jsem dostal nějaký dar shůry a také velkou lásku k hudbě. Důležité ovšem je své dovednosti stále rozvíjet," dodává Martinásek.