Jez byl nepřetržitě v provozu téměř půl století, zásah tak byl už nutný. Začal loni prvního srpna v časných ranních hodinách kvůli prevenci kyslíkového deficitu vodních živočichů. „Odlov ryb a jejich transfer pokračoval bez komplikací ve spolupráci s Moravským rybářským svazem a pod dohledem biologického dozoru,“ sdělila mluvčí státního podniku Jana Kučerová.

Stavaři se nejprve soustředili na opravy samotného jezu, na kterém sanovali opěrné betonové zdi, opraveny dlažby a schodiště. Provedli novou fasádu strojoven a opěrné zdi osadili novým demontovatelným zábradlím. „Práce pokračovaly v zimě po částečném proschnutí nánosů, a to jejich těžbou. Odtěženo jich bylo celkem přes sedm tisíc metrů krychlových. Na těžbu poté navázaly opravy a sanace nátrží koryta vodního toku,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Uzavřena byla pouze lávka přes jez, která je určena pro pěší. Náklady pokryly vlastní prostředky státního podniku. Salmův jez na řece Svitavě byl vybudován v roce 1978 a slouží ke stabilizaci průtokových poměrů ve městě Blansko a k odběrům vody.