„Když se otevřely archivy, získali jsme nové důkazy o československém státním občanství knížete Salma z doby protektorátu Čech a Moravy. Detaily ale neprozradíme. Zažádali jsme tedy o obnovu správního řízení ohledně zachování československého občanství,“ nastínila advokátka Salmů Alena Kinclová s tím, že šlechticové podle ní nemají v úmyslu polevit v úsilí prosadit své nároky.

V roce šestačtyřicet rozhodl jednomyslně Okresní národní výbor v Boskovicích, že vydá osvědčení o zachování československého občanství knížete Salma. Ten se konečného rozhodnutí ale nedožil. Právě zachování česloslovenského občanství sehrává důležitou roli při výdeji majetku a pozemků. Ten byl šlechticům zabaven na základě Benešových dekretů.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Salmův mlýn: oprava vázne kvůli restituci

Žádost Salmů o obnovení řízení nyní leží na stole pracovníků Ministerstva vnitra. Potvrdila to mluvčí Hana Malá.„Jde o rozsáhlý materiál, se kterým se seznamujeme,“ sdělila.

Právě Ministerstvo vnitra rozhodlo o tom, že kníže Salm nebyl Českoslovák. „Přes šedesát let považovali Huga Salma jeho příbuzní za Českoslováka. To samé zjistily i soudy všech stupňů. Stejně tak Ústavní soud, který zrušil před čtyřmi lety rozhodnutí Ministerstva vnitra. To tvrdilo opak,“ popsala nekonečný boj Kinclová s tím, že závěr Ústavního soudu přiměl Ministerstvo vnitra vydat další rozhodnutí o nezachování československého občanství. „Přitom Ministerstvo vnitra není kompetentní k tomu, aby rozhodovalo o restitučních nárocích,“ diví se Kinclová.

ČTĚTE TAKÉ:Salmové prohráli soudní spor

Tentokrát však rozhodnutí Ministerstva vnitra potvrdil i Městský soud v Praze. Salmové tedy podali kasační stížnost na Nejvyšší správní soud. „Vloni Městský soud v Praze rozhodl, že Hugo Salm nebyl československým občanem, takže Salmové nemají nárok na majetek. Proti tomu mohli Salmové podat kasační stížnost. Opozdili se však o jediný den. Proto Nejvyšší soud jejich stížnost odmítl. Neposuzoval ale, jestli městský soud jednal správně či nikoliv,“ řekl mluvčí František Emmert. Dodal, že Městský soud Salmovy poučil o tom do kdy a kam mohou stížnost poslat.

Že byla kasační stížnost odmítnuta, to právnička Kinclová připouští. Odmítá ale tvrzení, že ji Salmové podali pozdě.

Podle mluvčí Městského soudu v Praze Martiny Lhotákové je poslední rozhodnutí definitivní. „To podmiňuje nárok na vydání majetku,“ uvedla.

Přesto není spor u konce. Salmové se nevzdávají. „Nám jde o prosazení naší víry ve spravedlnost a v právní stát, majetek je vedlejší. Lidé v Česku by měli věřit ve spravedlnost a měli by mít důvěru ve smysluplnou soudní ochranu svých práv a oprávněných zájmů. Jedině tak budou mít lidé důvod zákony ctít, ačkoliv to dnes tak v řadě případů nevypadá,“ mrzí dceru knížete Marii Salm – Reifferscheidt – Raitz.