Měl hrabě Hugo Salm nárok na československé občanství, nebo ne? Touto otázkou se na včerejším jednání zabývali soudci Městského soudu v Praze. Jejich rozhodnutí znělo: Ne. Potomci hraběte tak prohráli spor o občanství svého předka a ztratili nárok na vrácení rozsáhlého majetku na Blanensku, o který přišli na základě Benešových dekretů.

„Jsem velice zklamaná rozhodnutím tohoto soudu. Lituji, že ve svém verdiktu nerespektoval výsledek Ústavního soudu z roku 2005. Podle něho je třeba na mého otce pohlížet jako na občana této republiky,“ uvedla Marie Salmová, která spolu s dalšími potomky Hugo Salma bojuje o navrácení rodinného majetku, který zahrnuje například pozemky o rozloze sedm tisíc hektarů. Kromě pozemků usilují například také o navrácení zámku Rájec nad Svitavou.

Podle právní zástupkyně rodiny Salmů Aleny Kinclové ale bude spor ještě pokračovat. „Další kroky podnikneme až po písemném vyhotovení rozsudku dnešního soudu. Mám v úmyslu dědicům doporučit podání žaloby o náhradu škody z důvodu nesprávného úředního postupu,“ sdělila.

Celý spor o občanství vedou potomci Huga Salma už od roku 1996. Tehdy se jím začali úředníci zabývat právě kvůli žádosti o navrácení rodinného majetku na Blanensku. „Soudní rozsudek pro nás znamená zejména to, že se prodlužuje doba vyřešení celé záležitosti,“ dodala Marie Salmová.

Kořeny celého sporu však sahají až do období konce druhé světové války, kdy byl Hugo Salmovi zabaven majetek. Požádal proto o zachování československého občanství. Konečného rozhodnutí tehdejšího výboru se však nedožil.

Po více než půl století nejprve úředníci ministerstva vnitra rozhodli, že Salmovi občantví nenáleží. Tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross svůj verdikt odůvodnil tím, že se Hugo Salm ve válce hlásil k německé národnosti.

„Zlomovým rozhodnutím celé kauzy byl nález Ústavního soudu z roku 2005, který zrušil rozsudek ministerstva vnitra a pozdější verdikt Nejvyššího správního soudu, jenž rozsudek vnitra potvrdil,“ dovysvětlil mluvčí rodiny Salmovy Jan Vlček. Potomci Hugo Salma tak začali opět usilovat o navrácení majetku.

O rok později se ministerstvo vnitra začalo opět případem zabývat a znovu Hugo Salmovi občanství nepřiznalo.

„Je pro mě šokující, že v této věci našel soud další cestu, a to i přes nález Ústavního soudu a naši argumetnaci pro zachování občanství Hugo Salma,“ vyjádřila se k soudnímu verdiktu Alena Kinclová.