Městu patří objekty jednotlivých kotelen a dále technologie, které neprošly v roce 2002 rekonstrukcí. Tu zaplatila KA Contracting a následně soustavu centrálního vytápění pronajala společnosti Zásobování teplem.

„Studie ukázala, jaké máme z pozice města možnosti ovlivnit cenu tepla pro koncového zákazníka. A jak je možné centrální zásobování teplem ve městě udržet za rozumných podmínek pro obě strany. Tak, aby se domácnosti hromadně neodpojovaly a netopily ve vlastních kotelnách. To se pak samozřejmě odráží ve výsledné ceně," uvedl starosta Blanska Ivo Polák.

V současnosti platí lidé napojení na centrální zásobování teplem v Blansku přibližně šest set korun za GJ bez daně. Řada domů ve městě platí méně, na druhou stranu však musela společenství vlastníků bytových jednotek investovat do kotelen, tepelných čerpadel a solárních panelů.

A splácí úvěry. „Odpojili jsme se už před několika lety. Máme vlastní kotelnu a solární panely na dohřívání vody. I když se do toho muselo hodně investovat, stále se nám to vyplatí," tvrdí Jan Novotný z blanenského sídliště Písečná.

Analýzu vypracovali odborníci z Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. S výsledky už na semináři blanenské zastupitele seznámili. Studie je i na webu města Blanska. „Cena tepla pro odběratele je vysoká. V současnosti však nelze významně ovlivnit její výši. Kvůli smlouvám s externím vlastníkem rekonstruovaných technologií," uvedl ve studii Michal Židek.

Studie doporučuje vzhledem k vysokému riziku odpojování zákazníků a nebezpečí neudržitelnosti centrálního zásobování teplem postupné snižování ceny tepla již před rokem 2018. Například zásahem města, které by mohlo cenu tepla dotovat. „Vše projednáme v radě, na zastupitelstvu a také na veřejné besedě s obyvateli města. Je předčasné teď dělat nějaké závěry," dodal starosta Polák.