Na Blanensku nejsou větší lokality, kde by žili Romové nebo jiné menšiny pohromadě. Přesto má město Blansko svého kurátora, který má na starosti kontakt s osobami sociálně vyloučenými a s menšinami.

„Romů, v poměru k velikosti města, tu moc nemáme,“ říká Milan Daněk, jenž ve své práci pomáhá lidem při začleňování do společenského systému. Podle něj je pozitivní, že za dobu jeho působení ve službách města se ukázalo, že většina problémů se dá řešit.

Je v Blansku problém s romskou menšinou?
Problém s romskou menšinou není v Blansku nijak zásadní. Řešíme jednotlivé případy, ale jsou podobné jako u ostatních lidí. Máme přístup stejný bez rozdílu národnosti. U problémových klientů je většinou z jejich strany zájem o spolupráci jen, když něco potřebují. Ale jako romský problém bych to určitě neviděl.

Můžete být konkrétní a zmínit, co je u Romů zrovna aktuální problém?

Poslední dobou se mezi romskou komunitou rozšiřuje drogová závislost. To je opravdu problém, který v Blansku výrazně narůstá.

Dělá někdo něco proti tomuto jevu?
V našich pravomocech není tohle řešit. Tahle otázka je spíše na policii nebo na specializované terénní pracovníky.

Máte k Romům nějaký zvláštní přístup, musíte nějak řešit problémy v místech, kde bydlí?

V Blansku není žádná vyloučená lokalita nebo ghetto. Pokud bychom se podívali do oficiálních statistik, tak podle posledního sčítání lidu, se k Romům v Blansku přihlásilo jen několik jedinců.

Pozorujete za dobu, po kterou působíte na této pozici, změny?

Vývoj určitě je. Co se týče menšin, začaly se objevovat problémy s Mongoly. Pozitivní je, že zatím se téměř vše daří řešit. Jejich děti navštěvují školy, velice dobrý přístup mají na základní škole TGM, charita zaměstnává pracovnici mongolské národnosti. A přístup městského úřadu k menšinám obecně je velice vstřícný.

Takže jste jejich potíže dá se říct všechny vyřešili?
Takhle zásadně odpovědět nelze. Neřešitelné bylo například, když se na mě obraceli s tím, že nemohou udělat řidičské průkazy. Mají problém s Češtinou a jejich průkazy tady neplatí. S tím jim pomoci nemůžeme.