Nejčastěji v loňském roce lidé poradnu vyhledávali kvůli partnerskému nebo osobnímu problému. „Celkem jsme za rok 2012 poskytli 1013 konzultací. Z toho jsme osobní problematiku řešili ve 313 z nich, tu partnerskou ve 365 konzultacích," uvedla vedoucí poradny Radka Šebelová s tím, že v roce 2011 partnerské problémy řešili v poradně ve 286 konzultacích.

Podle ní v posledních dvou letech zájem o řešení partnerských potíží narůstá. „Narůstá i zájem tyto potíže řešit jako pár společně, počet párových konzultací tak dlouhodobě stoupá. Objevuje se tématika opakovaných krizí vztahu, nevěr, odcizení, poruch komunikace a zejména rozvodová tématika vztažená k výchově dětí a sporů mezi rodiči," popsala Šebelová.

Lidé ale poradnu navštěvovali i při dalších potížích. „Rodinná tématika byla obsahem 163 konzultací a 105 konzultací se týkalo sociální problematiky a případů, které řešíme ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí," popsala Šebelová.

Poradna minulý rok evidovala také 134 nových případů. „Iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou dlouhodobě ženy," uvedla Šebelová.

Jednotlivé konzultace trvají podle vedoucí poradny minimálně půl hodiny až hodinu. Kolik konzultací si jednotlivé případy vyžádají, záleží podle ní na konkrétní problematice. „Při krátkodobém poradenství je průměr na jeden případ tři až šest konzultací. Při dlouhodobé spolupráci, například podpoře změn u jednotlivce i párů, to bývá do patnácti konzultací," uvedla Šebelová.

Pomoc poradny nejvíce lidí vyhledává na začátku roku a po letních prázdninách. „Domníváme se, že je to dáno určitou motivací řešit nespokojenost. S počátkem nového roku, jako možným novým započetím nového období života. Po letních prázdninách nejspíš proto, že po období volna opět začínáme pracovat a chceme věci ve svém životě měnit a řešit," řekla Šebelová.

Poradnu je ale možné kontaktovat kdykoliv na telefonním čísle 516 413 524.