Koupaliště má za sebou nákladnou rekonstrukci rozdělenou do dvou etap. Slavnostně se otevíralo v červnu v roce 2010. Přesto má problém s rozsáhlým únikem vody. Ta s největší pravděpodobností teče z poškozeného potrubí pod bazénem a vyplavuje podloží pod jeho dnem. Kvůli tomu už před časem došlo k poklesu části dna a objevila se trhlina v dilatační spáře. „Dilatační spára se zatím pohnula asi o centimetr. Fólie na dně vydrží posun tři až čtyři centimetry," uvedl investiční referent z boskovické radnice Miroslav Levý.

Nestabilní podloží by ale časem mohlo poškodit konstrukci bazénu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy společnosti Inset, která loni v říjnu provedla průzkum zásypu pode dnem bazénu. „K nerovnoměrnému sedání železobetonové desky dna a ke vzniku poruch dochází v důsledku intenzivně porušeného podloží. To má nedostatečnou a značně proměnlivou nosnost. Pokud by se tento problém neřešil, může časem dojít k porušení vlastní konstrukce základové desky v bazénu," uvedl v závěrečné správě za společnost Jakub Štainbruch. A také doporučil zaplnit uvolněné prostory v podloží bazénu vhodnou směsí, která po vytvrdnutí zajistí potřebnou nosnost.

Špatné podloží

To, že je pode dnem boskovického bazénu zásyp z nevhodného materiálu, si myslí opoziční boskovický zastupitel za KSČM Vladimír Farský. Na nedávném jednání zastupitelstva vystoupil s tím, že pod bazénem měl být původně štěrk a ne prosívka. Navíc uvedl, že si podle něj někdo změnou materiálu přilepšil o více než dva miliony. „Udělal jsem chybu, za kterou se omlouvám a jsem připraven se omluvit i veřejně. Při výpočtu kalkulace jsem se spletl. Úspora měla být přes dvě stě tisíc, ne dva miliony. Pod bazén se ale měl dát štěrk. Ten by voda neodplavila," řekl Farský.

„V projektu se počítalo se štěrkopískovým polštářem v ceně necelých čtyř set tisíc korun. Vše ohledně opravy koupaliště můžeme průkazně doložit," reagoval starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Další chybou je podle Farského potrubí, které vede pod bazénem. „Když by se mělo opravovat, muselo by se rozbít dno bazénu a to by stálo miliony," upozornil Farský.

Staré potrubí pod bazénem chtějí nyní Boskovičtí zrušit a udělat nové z boku bazénu. „Uvidíme, zda nám tento postup doporučí soudní znalec," uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma s tím, že město v rozpočtu na opravy počítá se dvěma miliony korun.

S tím, že by opravy zaplatily firmy Skanska a Imos, které koupaliště v minulosti opravovaly, však Boskovičtí počítat nemůžou. „Nechali jsme si udělat právní posudek a z něho vyplynulo, že nemáme s reklamací šanci uspět. Problém byl v tom, že každou etapu dělala jiná firma. Při té druhé se navíc původní bazén prakticky celý zboural a postavil znovu," upřesnil Parma.

K únikům vody docházelo už po první etapě rekonstrukce v roce 2007. „O únicích vody jsme věděli. Mohly za ně špatné výpustě na dně. Tuhle závadu jsme reklamovali a firma Skanska ji opravila. Zmíněná závada tak nemůže být příčinou současných problémů," dodal Parma.

Podle starosty Boskovic bude v létě koupaliště otevřené. „Počkáme na vyjádření soudního znalce, jestli doporučí náš navrhovaný způsob opravy. V tom případě je reálné bazén opravit ještě do léta. Koupaliště můžeme otevřít v létě a opravit také až na podzim. I když kvůli únikům vody bude náročnější udržet její kvalitu," řekl Dohnálek.

ČTĚTE TAKÉ: Spory o nepovedenou opravu bazénu v Boskovicích pokračují