Nad úsekem Kuřim – Svitávka dali minulý týden hlavy dohromady lidé, starostové, investor stavby Ředitelství silnic a dálnic, posudkář dopadu stavby na životní prostředí a pracovníci státní správy. „Od Svitávky po Černou Horu není problém. V oblasti mezi Černou Horou a Kuřimí jsou možné tři varianty vedení rychlostní sinice,“ nastínil poslanec František Sivera, který se jednání účastnil.

Podle něj tudy může vést nová trasa, která by však rozdělovala Malohostovice a Nuzířov, dále trasa v blízkosti stávající silnice I/43, která by byla příliš drahá a terénně náročná. „Třetí možností je vést rychlostní silnici v místě Hitlerovy dálnice. Na jednání jsme se dozvěděli, že je nepřijatelná z hlediska životního prostředí, a to kvůli změně v seznamu natur,“ sdělil Sivera s tím, že v roce 2009 byly původní dvě natury s chráněnými rostlinami poblíž Čebína sloučeny v jednu.

Nyní tak tvoří celek o délce několik kilometrů. „Takto byla natura zapsána do seznamu. Proto je s ní potřeba jednat opatrně. Se starosty jsme požadovali oponentské posouzení natury. O záležitosti má rozhodnout krajský úřad,“ řekl Sivera. Tamní pracovníci se zamyslí nad tím, zda tuto trasu posunout dál a nebo tam provést opatření, aby se provoz na silnici nedotkl poblíž rostoucích rostlin.

Přetížená a pro šoféry nebezpečná silnice I 43 trápí lidi v obcích, které protíná, už dlouhá léta. Na trase přezdívané silnice smrti vyhaslo už velké množství lidských životů. Na neúnosnou situaci upozornili v minulosti lidé ze Svazku měst a obcí pro výstavbu R43. Ti rušnou silnici zablokovali v Lipůvce. „Nyní necháme ministry, ať se rozkoukají a počkáme, jak budou v záležitosti stavby R43 pokračovat. Jestli to zůstane na mrtvém bodě, poradíme se se starosty dotčených obcí a podnikneme další kroky,“ řekl za Svazek starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.