Dorazí na něj více než dvě stovky funkcionářů z rybářských spolků, zástupci ministerstev, krajů, vodohospodářů a také lesníci. „Práce rybářských spolků není jednoduchá. Potýkáme se s nedostatkem povrchových vod. Vysychají malé přítoky, které využíváme k chovu. Rybí společenstva jsou decimována rybožravými predátory. Navíc malé vodní elektrárny nedodržují často povolené limity odběrů vody,“ uvedl předseda rybářského spolku v Blansku Martin Sklář.