Doprovod mu na výpravách dělá manželka Lea a kamarádi. Po stopách těchto památek se vydáme nejen na Blanensku, ale také v dalších okresech. „V dnešním díle se podíváme na Třebíčsko. Do obcí Rudíkov a Budišov," přiblížil další výpravu turista z Ráječka.

Další kamennou památku si Přibyl vyfotografoval v Rudíkově. Jednalo se o krásně opracovaný žulový kvádr se zaoblenou horní plochou. „Do kamene je vytesán obrys klínového kříže. Pod ním jsou dva řádky písma a čitelný monogram W.K. Kámen stojí při zeleně označené turistické cestě z Náramče do Rudíkova, v lese zvaném Obora u Hodovského rybníka," popisuje památku Přibyl.

Kámen je opředen dvěma pověstmi. První praví, jak mladý vozka popoháněl koně a jeho povoz rychlostí ujížděl lesní cestou. „Rychlá jízda ho sváděla tak, že stále koně popoháněl ke klusu a vůbec nedbal na to, jaké nástrahy na cestě jsou. Kořeny starých stromů zarostlé v cestě povoz rozhoupaly tak, že se začal vůz pomalu převracet. V úleku už nemohl vozka koně ovládat a zvládnout. Protože zde cesta vede po okraji rybníka, tak se povoz do něj převrátil a vozka uvázl v něm. Smutně tak skončila nerozvážná „furiantská" jízda i život mladého člověka," stojí v knize Památné kameny a pověsti na Třebíčsku.

Druhá pověst vypráví, že se jednou v lese při kácení stromů zaklínil jeden uříznutý za vrcholky okolních stromů. „Dlouhá a marná byla snaha dřevorubců strom uvolnit a položit. Ten dlouhý čas a únava ubíraly jejich pozornosti a opatrnosti. Najednou zavál prudký nárazový vítr, v lese to zašumělo, stromy zapraskaly a zaklíněný strom padl k zemi. Nešťastnou náhodou v tomto místě stál dřevorubec, kterého padající strom zasáhl a smrtelně zranil," popisují tragédii dobové prameny.

Tajemný kámen si Přibyl prohlédl také poblíž kostela v Budišově. Podle knihy Kamenné kříže Čech a Moravy se jedná o velký žulový kámen s pozitivním reliéfem dvojramenného kříže na klínové noze. Zadní strana je neopracovaná. Pochází asi ze 16. století. Stojí na jižní straně hřbitova u kostela v Budišově. „Tento kámen původně stál u polní cesty z Rohů do Budišova v katastru obce Hodov. Ke kostelu ho dal přemístit pan farář Slabý, protože při úpravách a scelování polí hrozilo jeho zničení," říká Přibyl. Budišovští tvrdí, že v místě, kde byl na památku asi v 16. století kámen postaven, se kdysi zastavili věrozvěstové Cyril a Metoděj. Zdroj: Kamenné kříže Čech a Moravy, Památné kameny a pověsti na Třebíčsku