Jezírko na úpatí načervenalých i bílých písečných svahů, poklady pro geology či léčivý písek. To je rudický lom. Podobné místo podle geologů na Moravě neexistuje. Ochranáři přírody s Rudickými by chtěli lom zpřístupnit lidem a uchránit ho před černými skládkami. To bude možné, až v lomu skončí těžba. Tedy zatím v nedohlednu.

V neděli se v rudickém lomu koupala spousta lidí. „Je to tam krásné, děti si tam sbírají křemenáčky. Do lomu jezdí hodně turistů. Ti se vykoupou v zakalené vodě a nechají na sobě písek uschnout. Prý léčí ekzémy,“ řekla Květa Kocmanová z Rudice.

Podle Antonína Tůmy ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras jsou v lomu křemité slévárenské písky. „Rudické vrstvy zbarvily do červených odstínů oxidy železa. Přítomností kaolinitu jsou zase zbarvené do běla. Na Moravě takové místo nenajdeme,“ popsal rudický lom Tůma s tím, že tam přijíždějí i sběratelé křemenných útvarů. V jejich dutině pak objevují krystaly.

Lom je podle Tůmy sice umělým zásahem do přírody, ale zvyšuje různorodost krajiny. „Poskytuje nové možnosti rostlinám a živočichům pro jejich rozšíření a uchycení se v krajině,“ podotkl.

V současnosti lom navštěvují lidé načerno. V budoucnu by naopak sloužil právě jim. Stal by se geologickou zajímavostí pro turisty. „Rudičtí by zde rádi udělali stezku, chodníček a vyhlídku. Také by prostor musel být zajištěný, aby tam lidé nevozili odpad a nezakládali černé skládky,“ nastínil Tůma a vyloučil, že by Správa chráněné krajinné oblasti dovolila zavézt lom zeminou z výkopů pro stavby nebo materiálem z demolic.
Tuto variantu odmítá i starosta Rudice Roman Šebela. „Zavézt lom by byla škoda. V současnoti je však stále ložiskem nerostných surovin a dobývacím prostorem. Takže na nějaké změny si budeme muset počkat,“ uvedl.

Správcem dobývacího prostoru je firma Setra. Podle jejího majitele Lubomíra Hory se však v lomu nyní netěží. „Nemá cenu provozovat dvě konkurenční pískovny. Jednu nyní dotěžují v Dolní Lhotě. Až tam skončí, bude se hodit písek z Rudice,“ vysvětlil Hora. I podle něj je lom atraktivní. V minulosti zaujal odborníky, kteří provádějí otisky skalních stěn. Otisk z Rudice pak zdobil úvodní prospekt k výstavě, která zavítala do Ameriky. „V lomu chceme těžit až do vyčerpání jeho zásob. Kdy to bude, to však nikdo nedokáže říct,“ pokračoval Hora.

Po skončení těžby by lom mohl být přístupný lidem. Proti nejsou pracovníci Školního lesního podniku Křtiny, který část pozemků v dané lokalitě vlastní. „Pokud by se nezvětšoval dobývací prostor a navrátili bychom se k přírodě, nevidím důvod, proč by byl lom zavřený. Jde však o odloučené místo, kde hrozí nebezpečí černých skládek,“ řekl za křtinský podnik Pavel Mauer.