Další díly seriálu Kostely na Blanensku najdete ZDE

Od první myšlenky postavit v Rudici kapli až k vysvěcení uplynulo třicet let. Přece se vlastní kaple farníci dočkali. „Se záměrem postavit kapli přišel v 70. letech 20. století jedovnický kněz František Vavříček zároveň se stavbou kostela v Senetářově,“ vzpomíná Karel Zouhar z Rudice.

Doba však tenkrát novým církevním stavbám nepřála a zatímco v Senetářově se kostel jako zázrakem podařilo dokončit, Rudičtí museli na svou kapli ještě nějakou dobu počkat. „Potom se o kapli začalo znovu mluvit hned po revoluci v roce 1989,“ vypráví Zouhar. Ale stejně to nešlo tak rychle. V roce 1990 biskup sice posvětil základní kámen, nicméně potom se dlouho vybíral projekt a vhodný pozemek.

Výstavba byla nakonec zahájena 24. 6. 1999 posvěcením místa stavby. Projekt i vnitřní vybavení navrhla brněnská architektka Petra Vorlíčková. Do konce roku 1999 byly hotovy základy a udělána vodovodní přípojka.

Řadu prací obstaraly firmy, ostatní zvládli tamní farníci. „Dělalo se svépomocí. Tím se hodně ušetřilo – díky brigádnickým hodinám a také na nějakém materiálu, který jsme dostali darem,“ vysvětluje Zouhar. Na stavbě bylo odpracováno téměř sedm tisíc brigádnických hodin. Celkové náklady na stavbu kaple přesáhly čtyři miliony korun. Peníze na kapli věnovala obec i farnost. Především však sami farníci přispívali do sbírek.

Kaple je kompozicí cihly a kamene

Dne 21. 9. 2002 kapli slavnostně požehnal generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. Stavba je kompozicí dvou hmot – cihly a kamene. Jako zdivo posloužil vápenec z místních zdrojů, střecha je kryta šedou břidlicí. Interiér je příjemně sladěn pomocí dřevěných doplňků – podpěrné sloupy, strop, oltářní kříž, lavice, obětní stůl. Samotný prostor je na čtvercovém půdorysu, otevřený krov je vytvořen křížením dvou uskočených sedlových střech a je podepřen pomocí čtyř modřínových kmenů v interiéru kaple.

Kaple v Rudici
Mše svatá: sobota 18.00 hod.
Poutě: Antonínské hody – kolem 13. 6.
Oslavy sv. Barbory – 4. 12.

Kříž v presbytáři znázorňující oslaveného Krista Krále bez hřebů pochází z dílny brněnského výtvarníka Patrika Vlčka. Je vyroben také z modřínového dřeva. V kapli se též nachází novogotická socha sv. Barbory. „Jinak další výzdobu tady nemáme, uvažovalo se o křížové cestě a o vitrážích do oken, snad se to někdy uskuteční,“ zmínil se Karel Zouhar o dalších plánech.

Ve zvonici visí jeden zvon o hmotnosti 100 kg, který nese jméno Jan Pavel II. „Byl to jeden z prvních zvonů, které nesly papežovo jméno již za jeho života,“ řekl Zouhar. Kromě papežského znaku a hesla je ozdoben také reliéfy patronů obce – sv. Antonína a sv. Barbory. Kaple je majetkem římskokatolické církve, slouží však i různým církvím v Rudici, a zejména pak jako obřadní síň pro všechny občany.

Vážení čtenáři, seriál Kostely na Blanensku najdete v tištěné podobě také každé úterý v Blanenském deníku.