„Cvičení mělo za úkol ověřit připravenost a koordinaci týmu v simulovaných situacích, jako je například zemětřesení. Nacvičovala se takzvaná triáž - rozřazování pacientů podle závažnosti zranění. Scénáře zahrnovaly různá zranění od otevřených zlomenin po popáleniny, a dokonce i simulovaný porod,“ přiblížila Deníku Rovnost dvoudenní akci mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Speciální mobilní uskupení dříve známé pod označením Trauma team České republiky se skládá z lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Jeho hlavním posláním je poskytování odborné zdravotní péče přímo na místě mimořádných událostí nebo katastrof po celém světě. V minulosti byl nasazen jako zdravotnická humanitární pomoc například po ničivém zemětřesení v Nepálu ve městě Melamchi.

Složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje při metodickém výcviku Extrém.
Extrém na jižní Moravě: ozbrojenci cvičně přepadli záchranáře, pomohla policie

V Rudici kvůli cvičení postavili zdravotníci tento týden stanové městečko. To mělo v polních podmínkách pod plachtami několik improvizovaných ambulancí a centrální šapitó. „V reálných podmínkách máme různé možnosti, záleží na dostupném prostoru. V Rudici jsme měli optimální variantu s centrálním šapitó a připojenými stany. Jsme také vybaveni pro ošetření infekčních pacientů, což zdůraznila pandemie koronaviru," poznamenal lékař a vedoucí speciálního týmu Milan Krtička.

Klíčovým aspektem podobných cvičení je spolupráce mezi lékařskou a logistickou složkou a proto se pravidelně opakují. V současnosti se speciální mobilní formace snaží získat certifikaci od Světové zdravotnické organizace (WHO), což by znamenalo její zařazení mezi globální zdravotní týmy.

Zdroj: Se souhlasem FN Brno

„Součástí cvičení bylo monitorování jednotlivých činností mentorem z WHO, tak abychom co nejdříve dosáhli certifikace v rámci transformace týmů do celosvětových kritérií. Doufáme, že bychom vše měli splnit během příštího roku. Požadavky na výjezdy vznikají na základě mimořádných situací ve světě, které se vyhodnocují a následně mohou být týmy nasazeny,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Brno Ivo Rovný.

Dodal, že tým je aktuálně ve fázi transformace podle směrnic WHO. Kromě tradičních chirurgických oborů se rozšiřuje o další specializace, včetně gynekologie a pediatrie. Logistickou podporu poskytují členové speciální hasičské jednotky z Prahy, která se specializuje na záchranu lidí ze suti, výšek a hloubek po mimořádných událostech a přírodních katastrofách.