Škola s patnácti sty žáky ve třech budovách v různých částech dvanáctitisícového města na Blanensku tak má od srpna příštího roku přejít na model tří samostatných škol. Každá se svým ředitelem a plným rozsahem tříd na obou stupních. Na náměstí 9. května, v ulici Sušilova a Slovákova. K jejich sloučení došlo v roce 2005.

Boskovická starostka Jana Syrovátková uvedla, že finální slovo bude mít školský rejstřík a ministerští úředníci, kteří musejí dát rozdělení zelenou. „Jde nám o vzdělání dětí a také o zaměstnance. Vytváříme motivující prostředí pro jednotlivá pracoviště. Chceme mít tři sebevědomé a samostatné školy. Výsledky ovšem neuvidíme hned, je to běh na dlouhou trať,“ okomentovala rozdělení školy starostka.

Od tohoto kroku si vedení města slibuje také pružnější provoz škol, progresivnější rozvoj a větší investice do jejich zázemí. Jako příklad Syrovátková uvedla několik škol v blízkém okolí, které v minulosti dokázaly využít dotace v řádech desítek milionů korun a je to na nich podle ní vidět.

Doplnila, že rozdělení dochází po bezmála roce debat s veřejností, zaměstnanci školy i úředníky, při kterých současné vedení města ve finále představilo dvě varianty. Zachování současného stavu a rozdělení školy na tři.

Koncem dubna bude tamní zastupitelstvo schvalovat jejich zřizovací listiny. „V květnu pak chceme podat žádost na školský rejstřík a v září by mělo zastupitelstvo schvalovat školské obvody,“ nastínil nejbližší týdny radní Radek Pernica.

KRITIKA OPOZICE

Klíčovému rozhodnutí předcházela více než tříhodinová diskuze, při které část opozice vznesla spoustu námitek a pochybností k připravovanému rozdělení. Upozorňovala mimo jiné na šibeniční termíny, chybějící koncepci rozvoje školství a demografickou studii. Obávala se také neznámého dopadu na městský rozpočet.

„Data a informace, co máme k dispozici, řeší minulost a současnost. Postrádám ale, co bude dál! Vše se zaseklo ve stavu zadání. S navazujícími kroky se bezdůvodně spěchá nepřiměřeně vážnosti klíčového rozhodnutí,“ uvedla opoziční zastupitelka Michaela Žejšková.

Půlnoční závodní dráha! Vandal rozjezdil travnaté hřiště v Dolní Lhotě.
Půlnoční závodní dráha! Vandal rozjezdil travnaté hřiště v Dolní Lhotě

Dodala, že jí chybí odpovědi na personální, majetkové a finanční otázky. „Ještě před rozdělením školy hledáme nového ředitele. S jakou vizí? Vedení města, které se do zdejší komunální politiky etablovalo zejména hlasitým voláním po koncepci a strategii na všechno, chce nyní rozhodovat bez strategie a koncepce rozvoje školství, bez fáze rozpracovanosti materiálů,“ poznamenala zastupitelka.

V podobném duchu mluvili i její kolegové. Michal Knödl označil postup vedení města za nesystémový. „Je to jako bychom si řekli udělejme z ulic jednosměrky a teprve potom koncepci dopravy. Nechápu. To tady máme rozdělení školy jen tak odmávat? Nemáme tvrdá data. Analýza vstupů je slušná, ale analýzu výstupů nemáme. Jako rodič nemám řádný argument, že se rozdělení škol odrazí v kvalitě výuky. Vyberete opravdu tři kvalitní ředitele? Ve světle výběru jednatele boskovické nemocnice tomu nevěřím,“ vyjádřil nedůvěru k odhlasování zásadního kroku Knödl.

PROTINÁVRH NEPROŠEL

Michaela Žejšková poté předložila protinávrh, ve kterém žádala posunutí rozdělení škol o jeden rok. Zároveň pak chtěla, aby zastupitelé dostali materiál s rámcovým popisem personálního a majetkového zajištění a financování školy. Mimo jiné s výsledky zadané demografické studie v souladu s koncepcí rozvoje školství města. Takový postup zastupitelé neodhlasovali.

Bývalý ředitel Kulturních zařízení města Boskovice Oldřich Kovář navrhoval, aby zastupitelé pověřili stávajícího ředitele školy Vladimíra Ochmanského, aby ji vedl až do rozdělení na tři samostatné subjekty. Tento návrh neprošel, protože je plně v režii městské rady.

Pro vozíčkáře i kočárky. Spodní stanice lanovky na Macochu bude bezbariérová.
VIDEO: Na Macochu s kočárkem? Spodní stanice lanovky bude nově bezbariérová

Vladimíru Ochmanskému končí letos šestiletý mandát a na pozici ředitele stávající Základní školy Boskovice se sídlem na náměstí 9. května vypíší úředníci na jaře výběrové řízení. Bude nástupnickou organizací a nový ředitel v jejím čele zůstane i po rozdělení na tři samostatné školy.

Zbývající dva ředitele začne město hledat příští rok v lednu. „Nikdo netvrdí, že pan Ochmanský se nemůže do výběrového řízení přihlásit. Má největší šanci, tu školu má v malíku. Vypsání výběrového řízení je naprosto standardní postup,“ dodala starostka Jana Syrovátková.