Také úřady na Blanensku si všimly vyššího zájmu o matriční záznamy. „Počet žádostí o nahlédnutí do matričních knih se v posledních letech zvýšil. Žadatelé jsou většinou lidé, kteří pátrají po členech rodiny," uvedla Tereza Peterková z matriky v Kunštátu. Podobného fenoménu si všimli i v Rájci Jestřebí. „Asi před dvěma lety začalo chodit více zájemců. A to vydrželo až dodnes," řekla Miroslava Bezděková z místního matričního úřadu.

V matrikách městských úřadů jsou záznamy staré až sto let. Adamov má nejstarší záznam až z roku osmnáct set osmdesát pět a Rájec-Jestřebí dokonce osmnáct set sedmdesát osm. Starší potom putují do Moravského zemského archivu. I návštěva matriky má ale svá pravidla. Člověk, kterého by zajímaly zápisy rodiny, musí prokázat, že je s nimi opravdu příbuzný. „Lidí, kteří si rodokmen vytváří sami, k nám moc nechodí. Spíš nás navštěvují genealogové, které si zájemci o rodokmen objednají. Těm ale musí dát plnou moc, jinak se k záznamům nedostanou," vysvětlila Yvona Havlíčková z matriky v Blansku. Pro zvlášť staré zápisy už ale povolení nepotřebuje.

Nové technologie tvorbě rodokmenů přejí. Výhodou pátrání v matričních knihách je, že řada záznamů je na internetu. Tuto možnost nabízí například Moravský zemský archiv. Naskenované stránky dokumentů si tak jde přečíst přímo z domu. Některé z těch starších, psaných rukou, jsou ale špatně čitelné. Pak badateli nezbývá nic jiného než se do archivu vypravit. Další výhodou jsou počítačové programy pro tvorbu rodokmenů. Při psaní na papír se totiž lze rychle ztratit. „Rodokmen jsem si sestavovala sama, pomáhal mi manžel. Počítačové programy nám práci usnadnily. Hledala jsem informace v dokumentech a manžel je pak dával do programu. Bylo to tak rychlejší. Výsledný rodokmen ale přepisujeme na papír, vytváříme takový strom," uvedla Eva Šebková z Blanska.

Při vytváření rodokmenu je pro začátek důležité najít co nejstarší záznamy o rodinných předcích. Pomoct můžou rodné, ale i oddací listy nebo platební smlouvy. „Pokud náš zákazník žádný starý dokument nemá, vezmeme jeho rodný list a navštívíme obecní matriky. Většinou chtějí rodokmen pro někoho jako dárek, například ke kulatinám," vysvětlil Martin Habáň, který se tvorbou rodokmenů živí.

Cena i doba práce profesionálů se odvíjí od toho, jak široký rodokmen klienti chtějí. Zkušeným odborníkům zabere dva až tři měsíce práce. Amatér bez zkušeností se tak při tvorbě musí obrnit trpělivostí.

Zajímavá zjištění

Výhodou starých dokumentů je množství podrobných informací. Na rozdíl od dnešních rodných listů se u těch starých uvádělo i zaměstnání rodičů. V oddacích smlouvách byl zase rozepsaný majetek nevěsty i ženicha. „Často se dozvídáme zajímavé věci. U jednoho pána jsme zjistili, že jeho předek byl primátorem Českých Budějovic, a u jiného jsme při pátrání objevili, že je můj příbuzný. Nejdál co jsme se kdy dostali, je rok šestnáct set padesát osm, ve svém vlastním rodokmenu jsem v roce patnáct set sedmdesát," uvedl Habáň.

Ve středověku žili většinou rodiny stále na stejném místě. Změnilo se to s napoleonskými válkami. Lidé se začali stěhovat a v dobových dokumentech je zmatek. Problém jsou i svobodná povolání. Například rolníci zůstávali na stejném místě, ale obchodníci hodně cestovali. Problém je i čitelnost záznamů. Starší dokumenty jsou psané rukou, někdy německy a některé dokonce latinsky.

Šebková: Je to mravenčí práce. Zároveň i velká radost

Blansko /ROZHOVOR/ – Dvaašedesátiletá Eva Šebková z Blanska udělala rodokmen sobě i svému manželovi. Předcházely tomu nesčetné návštěvy archivů matrik, procházení jejich digitalizovaných záznamů, luštění písma a zapisování do počítače i na papír. Půlroční práce se ale vyplatila. Svou rodinu dopátrala až do poloviny osmnáctého století.

Jak vás napadlo pustit se do tvorby rodokmenu?

Poslední dobou je o to velký zájem. Mám k rodokmenům blízko, pracovala jsem v okresním archivu. Nejdřív jsem se rozhodla sestavit rodokmen mého manžela. Poté i svůj. Zajímalo mě, jestli se potvrdí, co se v rodině traduje. Je to pro celou rodinu zajímavé, dozví se o svých předcích, kde žili a co dělali.

Do jakého období se vám podařilo předky dopátrat?

Z manželovy strany to bylo zhruba kolem roku osmnáct set, z větve mého otce to byla polovina osmnáctého století. Jde pátrat ještě dál, například v gruntovních knihách nebo kupních smlouvách. Určitě v tom budu pokračovat. Problém je i to, že maminka a tatínek pochází od Slavkova u Brna. V napoleonských válkách zde byly vybydlené oblasti, lidé utíkali před napoleonskými vojsky. Těžko se dohledávají informace.

Musela jste prohledat spoustu záznamů. Co zajímavého se vám podařilo zjistit?

S manželem jsme si mysleli, že všichni členové jeho rodiny byli zaměstnanci strojíren. Ale jeden byl barvíř, jiný zase švec. Zajímavý je i příběh jeho pradědečka. Cestoval do Ameriky, ale dostal zánět slepého střeva a zemřel. Na lodi to byla smrtelná nemoc. Všichni z mé rodiny byli zemědělci a měli hodně dětí. Zajímavé je i to, že rodina z tatínkovy strany si v polovině osmnáctého století vzala od příbuzných chlapce a osvojila si ho.

Jak dlouho jste na rodokmenu pracovala?

Trvalo to půl roku. Pokaždé to bylo jiné. Někdy jsem za půl dne našla pět až osm údajů a někdy nic. Dobrým pomocníkem jsou programy v počítači. Já jsem hledala informace a manžel je dával do programu. Šlo to pak rychleji. Finální podobu ale píšeme na papír, vytváříme takový strom předků.

Jak se vlastně při sestavování takového rodokmenu postupuje?

Požádala jsem příbuzné, aby sepsali všechna data o předcích, která si pamatují. Orientovala jsem se podle jmen, rodičů, čísel domů, kde bydleli, i podle svědků na svatbách a křtech. Hledala jsem v matrikách narození, matrikách sňatků a matrikách úmrtí. Nejvíc informací je v matrikách sňatků, jsou zde uvedení rodiče i prarodiče obou snoubenců a lehce se dohledávají další data. Ale také se stalo, že jsem nemohla nic najít. V rodokmenu byl nemanželský syn, nešlo k němu dohledat žádné informace. V rodném listě byla uvedená matka, ale otec ne. Tak to bylo v minulosti u nemanželských dětí vždycky. Bohatí muži měli levobočky, a aby se oni ani jejich matky nemohli domáhat žádných nároků, otec se zde prostě neuváděl.

Dostala jste se ještě někdy jindy do situace, že nic dohledat nešlo?

Stalo se to několikrát. Některá jména jsou zkomolená nebo nejdou přečíst. Různým porovnáváním a zvětšováním to jde většinou zjistit. Také mám za sebou kurz čtení starého písma, ale stalo se i to, že jsme některé údaje nepřečetli vůbec. Zasekli jsme se také u záznamu, kde si jeden z mých předků vzal svou sestřenici. To jsem nevěděla a při pátrání mi najednou něco nesedělo. Pak nám jejich žijící dcera prozradila, jak to ve skutečnosti bylo.

Zjistila jste, jestli máte v rodině nějaké předky ze zahraničí?

Všichni jsme z Česka, a co se týká předků ze zahraničí, je to komplikované. V dobách napoleonských válek sem přišla spousta vojáků z ciziny a určitě zde po nich zůstali nějací potomci. Ale v podstatě vojáci ve všech válkách plenili města a znásilňovali ženy.

Co byste doporučila lidem, kteří si také chtějí sestavit rodokmen?

Hlavně trpělivost. Je to mravenčí práce, která zabere hodně času. Když ale o svých předcích něco zjistíte, je to velká radost.

MICHAELA REISIGLOVÁ