Ocenění dárcům slavnostně předali zástupci boskovického transfuzního oddělení a Českého červeného kříže. „Kromě stříbrné a zlaté medaile uděluje Český červený kříž i další ocenění. Za deset odběrů bronzovou medaili, kterou dárce obdrží přímo na transfuzní stanici. Těch bylo letos devadesát osm," řekl ředitel Českého červeného kříže Blansko Jiří Kučera.

Podle něj je věkový průměr oceněných mezi čtyřiceti a padesáti lety.

Mezi dárci jsou i tací, kteří za sebou mají až osmdesát darování krve. „Těm udělujeme Zlatý kříž třetí třídy, který slavnostně předává hejtman Jihomoravského kraje. Letos toto vyznamenání obdrželo jednadvacet dárců," vypočítal Kučera s tím, že rekordmanem mezi dárci na Blanensku je Jan Dokoupil z Boskovic, který krev daroval už dvěstěkrát. Ten však dostane ocenění až v příštím roce.

Krev je podle Kučery možné darovat jednou za tři měsíce a krevní plazmu jednou za měsíc. „Dohromady ročně přijde krev a krevní plazmu na oddělení v Boskovicích darovat kolem čtyř tisíc lidí," dodal Kučera.